Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Hodruša – Hámre, časť Banská Hodruša – Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Hlavní riešitelia: Ing. arch. Andrea Nižňanská,
Ing. Anna Faturová
Spracovatelia: Mgr. Andrea Gregová, Ing. arch. Marcel Mészáros, Mgr. Zdenko Rusko, Ing. arch. Boris Benč

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica, 2015

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.


TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Hodruša – Hámre – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 14628 kB)
PZ Hodruša – Hámre – Záverečné ustanovenia (PDF, 483 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (PDF, 1750 kB)
Výkres č. 2 – Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 2292 kB)
Výkres č. 3 – Technické diela (PDF, 1299 kB)
Výkres č. 4 – Historická mapa (PDF, 3968 kB)
Výkres č. 5 – Zásady ochrany PZ (PDF, 2207 kB)
Výkres č. 6 – Právny stav (PDF, 1338 kB)

GRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Hodruša Hámre – 1. vojenské mapovanie (PDF, 350 kB)
PZ Hodruša Hámre – 2. vojenské mapovanie (PDF, 223 kB)
PZ Hodruša Hámre – Výseč A rok 1774 (PDF, 319 kB)
PZ Hodruša Hámre – Výseč B rok 1774 (PDF, 298 kB)
PZ Hodruša Hámre – Výseč rok 1834 (PDF, 339 kB)
PZ Hodruša Hámre – Pôdorys profil 1834 (PDF, 318 kB)
PZ Hodruša Hámre – Banská mapa 19-20.stor. (PDF, 2858 kB)
PZ Hodruša Hámre – Výkres oceľového mostu Lill (PDF, 370 kB)

ĎALŠIE PRÍLOHY:
PZ Hodruša Hámre – Tabuľky objektov (PDF, 5312 kB)