Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Dobrá Niva – Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Hlavná riešiteľka: Ing. arch. Anna Hojčková
Spoluriešitelia: Mgr. Martina Poliaková, Mgr. Martin Miňo, Ing. arch. Mária Flórová, Ing. Anna Faturová

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica, 2015

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.


TEXTOVÁ ČASŤ:

PZ Dobrá Niva – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 9346 kB)
PZ Dobrá Niva – Záverečné ustanovenia (PDF, 94 kB)
PZ Dobrá Niva – Dodatok č.1 k zásadám ochrany PZ z 13.9.2022 (PDF, 596 kB)

MAPY:

Výkres č. 1 – Historická mapa (PDF, 1601 kB)
Výkres č. 2 – Právny stav (PDF, 845 kB)
Výkres č. 3 – Širšie vzťahy (PDF, 751 kB)
Výkres č. 4 – Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 944 kB)
Výkres č. 5 – Zásady ochrany PZ (PDF, 906 kB)