Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Bytča

Krajský pamiatkový úrad Žilina
Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina

riaditeľ krajského pamiatkového úradu: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Martina Magová
Riešitelia: Ing. Mariana Lehutová, Ing. arch. Martina Magová, Ing. arch. Dorota Mrázová, Mgr. Ing. Miroslava Šichtová, Mgr. Katarína Vlaszatá

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01Žilina,
2013

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

Textová časť:

Zásady ochrany pamiatkového územia mesta Bytča – text (PDF, 1730 kB)

Zásady ochrany pamiatkového územia mesta Bytča – titulná strana (PDF, 113 kB)

Zásady ochrany pamiatkového územia mesta Bytča – vydanie (PDF, 173 kB)

Fotodokumentácia:

Námestie slovenskej republiky (PDF, 5437 kB)

Sidónie Sakalovej (PDF, 5945 kB)

Ulica Radlinského a Lombardiniho (PDF, 5586 kB)

Ulica Moyzesova, St. Bíroša, Hlinkova, Treskoňová, 1. mája, Kragujevských martýrov (PDF, 5694 kB)

Ulica Kollárová, Štefániková, Zámocká, Thurzova (PDF, 5659 kB)

Pohľady námestie Moyzesova (PDF, 4152 kB)

Pohľady Sidónia, Radlinského (PDF, 4015 kB)

Pohľady ostatné (PDF, 890 kB)

Pohľady diaľkové (PDF, 947 kB)

Historické fotografie (PDF, 2514 kB)

Panorámy (PDF, 270 kB)

Mapy:

Katastrálna mapa (PDF, 4904 kB)

Vojenské mapovanie (PDF, 4331 kB)

Vojenské mapovanie 2 (PDF, 16445 kB)

Historická mapa 1873 (PDF, 7865 kB)

Zásady ochrany pamiatkového územia mesta Bytča – mapa (PDF, 6508 kB)