Prejsť na obsah
Pamiatková zóna Bratislava – Rusovce
Zásady ochrany

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Bratislava: PhDr. Peter Jurkovič
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Viktor Ferus
Autori: PhDr. Viktor Ferus, Mgr. Elena Bukovčanová, PhDr. Karel Prášek, Ing. Natália Režná-Foltinovičová, Ing. Miriam Glejteková
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, Leškova 17, 811 04 Bratislava, 2014

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Bratislava-Rusovce – Zásady ochrany (PDF, 4204 kB)
PZ Bratislava-Rusovce – Záverečné ustanovenia (PDF, 472 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Hranice pamiatkovej zóny (PDF, 888 kB)
Výkres č. 2 – Zásady ochrany (PDF, 4144 kB)
Výkres č. 3 – Urbanistický vývoj kastela Gerulata (PDF, 6981 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Bratislava-Rusovce – Fotodokumentácia (PDF, 2449 kB)