Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Beckov
Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Trenčín: PhDr. Eva Gazdíková
Spracovali: Ing. arch. Lívia Reháková, PhDr. Eva Gazdíková, Ing. arch. Jozef Múdry, Mgr. Daniela Nipčová – archeológia, PhDr. Alžbeta Podobová, Ivan Radimák – fotodokumentácia,
Spolupráca: Mgr. Natália Foltinovičová – zeleň
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRENČÍN, Hviezdoslavova 1, 91101 Trenčín, 2010

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Trenčín, Hviezdoslavova 1, 91101 Trenčín.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Beckov – Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia (PDF, 840 kB)
PZ Beckov – Záverečné ustanovenia (PDF, 172 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 2081 kB)
Výkres č. 2 – Etapy a rozbory urbanistického a stavebného vývoja (PDF, 2246 kB)
Výkres č. 3 – Rozbory pamiatkových hodnôt objektov a priestorov územia
(PDF, 1912 kB)
Výkres č. 4 – Slohová analýza objektov na území PZ Beckov (PDF, 1997 kB)
Výkres č. 5 – Stavebno-technický stav objektov (PDF, 1774 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Beckov – Fotodokumentácia (PDF, 5596 kB)

PRÍLOHY:
PZ Beckov – Prílohy (PDF, 1054 kB)