Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Bátovce
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Nitra:
Ing. Anna Valeková
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD
NITRA, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Bátovce – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 283 kB)
PZ Bátovce – Záverečné ustanovenia (PDF, 192 kB)

MAPY:
PZ Bátovce (PDF, 8693 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Bátovce – Zoznam fotografických príloh (PDF, 73 kB)
PZ Bátovce – Fotodokumentácia (PDF, 3324 kB)