Prejsť na obsah

Pamiatková zóna je územie s historickým sídelným usporiadaním, územie kultúrnej krajiny s pamiatkovými hodnotami alebo územie s archeologickými nálezmi a archeologickými náleziskami, ktoré možno topograficky vymedziť. (§ 17 ods.1 zákona NR SR č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu)

Register pamiatkových zón

Upozornenie: Zásady ochrany pamiatkových území sa spracúvajú do digitálnej formy, preto dopĺňame materiály k jednotlivým pamiatkovým zónam priebežne.

Zoznam zásad ochrany PZ

Pamiatková zóna Babiná

Pamiatková zóna Bátovce

Pamiatková zóna Beckov

Pamiatková zóna Bratislava – Areál rušňového depa Bratislava – Východ

Pamiatková zóna Bratislava – Centrálna mestská oblasť

Pamiatková zóna Bratislava – Rusovce

Pamiatková zóna Bratislava – Vajnory

Pamiatková zóna Brezno

Pamiatková zóna Bytča

Pamiatková zóna Čelovce

Pamiatková zóna Dobrá Niva

Pamiatková zóna Gelnica

Pamiatková zóna Hanušovce nad Topľou

Pamiatková zóna Hlohovec

Pamiatková zóna Hniezdne

Pamiatková zóna Hodruša – Hámre, časť Banská Hodruša

Pamiatková zóna Horné Plachtince

Pamiatková zóna Hybe

Pamiatková zóna Jelšava

Pamiatková zóna Kláštor pod Znievom

Pamiatková zóna Komárno

Pamiatková zóna Kopčany

Pamiatková rezervácia Kremnica a pamiatková zóna „Územie banských diel v okolí Kremnice“

Pamiatková zóna Kremnické Bane

Pamiatková zóna Krupina

Pamiatková zóna Kysucké Nové Mesto

Pamiatková zóna Lipovce – Lačnov

Pamiatková zóna Liptovský Hrádok

Pamiatková zóna Liptovský Ján

Pamiatková zóna Liptovský Mikuláš

Pamiatková zóna Ľubica

Pamiatková zóna Lučenec

Pamiatková zóna Lúčka

Pamiatková zóna Marianka

Pamiatková zóna Markušovce

Pamiatková zóna Martin

Pamiatková zóna Medzev

Pamiatková zóna Modra

Pamiatková zóna Nitra

Pamiatková zóna Nitrianske Pravno

Pamiatková zóna Nižná Boca

Pamiatková zóna Nižné Repaše

Pamiatková zóna Nové Mesto nad Váhom

Pamiatková zóna Oravský Podzámok

Pamiatková zóna Partizánska Ľupča

Pamiatková zóna Pezinok

Pamiatková zóna Piešťany

Pamiatková zóna Polichno

Pamiatková zóna Rajec

Pamiatková zóna Ratková

Pamiatková zóna Rimavská Sobota

Pamiatková zóna Rimavské Janovce

Pamiatková zóna Rožňava

Pamiatková zóna Sabinov

Pamiatková zóny Sirk – Železník

Pamiatková zóna Smolník

Pamiatková zóna Sobotište

Pamiatková zóna Soľná Baňa

Pamiatková zóna Skalica

Pamiatková zóna Spišská Belá

Pamiatková zóna Spišská Nová Ves

Pamiatková zóna Spišské Podhradie

Pamiatková zóna Spišské Vlachy

Pamiatková zóna Stankovany – Podšíp

Pamiatková zóna Stará Ľubovňa

Pamiatková zóna Šahy

Pamiatková zóna Štítnik

Pamiatková zóna Tatranská Lomnica

Pamiatková zóna Topoľčany – Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany

Pamiatková zóna Topoľčany – Stummerova ulica s areálom starej nemocnice v Topoľčanoch

Pamiatková zóna Torysky

Pamiatková zóna Turnianska Nová Ves

Pamiatková zóna Veľká Tŕňa

Pamiatková zóne Vrbov

Pamiatková zóna Vyšný Medzev

Pamiatková zóna Zlaté Moravce

Pamiatková zóna Zvolen