Prejsť na obsah

Zoznam prerokovaných dokumentácií pamiatkových výskumov (architektonicko-historických a umelecko-historických) v roku 2021:

1. Banská Bystrica – dom meštiansky, Horná ul. č. 12 (č. ÚZPF 2453/1) – čiastkový architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Erika Hrašková, PhDr. Miroslav Sura

2. Banská Bystrica – dom meštiansky, Lazovná ul. č. 21 (č. ÚZPF 2440/1) – čiastkový architektonicko‐historický a umelecko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Ľuboš Kűrthy

3. Banská Bystrica – dom meštiansky tzv. Thurzov dom, Námestie SNP č. 4 (č. ÚZPF 2458/1) – architektonicko‐historický a umelecko‐historický výskum interiéru 1. 2. a 3. NP.
spracovatelia: Mgr. Michal Šimkovic, Ing. arch. Jaroslava Žuffová

4. Banská Bystrica – dom meštiansky, Námestie SNP 20 (č. ÚZPF 2473/1), priestory na 1.NP v závere západného dvorového krídla – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Ľubica Fillová

5. Banská Štiavnica – strojovňa šachty Žigmund (č. ÚZPF 11 464/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Ľuboš Kürthy

6. Banská Štiavnica – dom meštiansky, Dolná Ružová ul. č. 1 (č. ÚZPF 3350/1) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Marian Havlík, Ing. arch. Alexander Németh; neschválené (12/2021)

7. Banská Štiavnica, dom meštiansky, Akademická 5 (č. ÚZPF 2501/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

8. Beckov – hrad, pracháreň a pec (č. ÚZPF 1180/9,15,18) – doplnkový architektonicko‐historický výskum spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

9. Borovce – kúria a záhrada, Borovce č. 59 (č. ÚZPF 778/1-2) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Ing. Zdenko Bobáň, Mgr. Marian Havlík

10. Bratislava – palác mestský, Esterházyho palác (č. ÚZPF 73/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. M. Matejka, Mgr. P. Buday PhD.

11. Bratislava – Dóm sv. Martina, krypty pod loďou (č. ÚZPF 198/1) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Eleny Sabadošová

12. Bratislava – Petržalka – park mestský s areálom, sad Janka Kráľa (č. ÚZPF 321/1) – architektonicko‐historický výskum a sadovnícky prieskum spracovatelia: Mgr. Marian Havlík, Ing. arch. Alexander Németh, Ing. Zdenko Bobáň

13. Brekov – hrad (č. ÚZPF 113/9) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michal Šimkovic, Ing. Miroslav Matejka

14. Čachtice – hrad, hradbový múr a hradné jadro (č. ÚZPF 1200/1+2+14) – doplnkový architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

15. Hanušovce nad Topľou – kaštieľ, Zámocká 5 (č. ÚZPF 287/1) – čiastkový architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

16. Hanušovce nad Topľou – r.k. kostol, Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 289/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. Art. Tomáš Haviar

17. Hodruša-Hámre – šachta Mayer I. s areálom (č. ÚZPF 10168/1-3) strojovňa, veža ťažná, budova šachty – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD., doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD., Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD., Mgr. Peter Konečný, PhD.

18. Hostie – hrad Hrušov, juhovýchodný palác (č. ÚZPF 1539/7) – doplnkový architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

19. Hronský Beňadik – Kláštor benediktínov, schodisková veža (č. ÚZPF 1229/3) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

20. Hronský Beňadik – Kláštor benediktínov, JV fasáda J krídla krížovej chodby (č. ÚZPF 1229/5) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

21. Jelka – Kostol sv. Jána Krstiteľa (č. ÚZPF 24/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.

22. Kapušany – r.k. Kostol sv. Martina (č. ÚZPF306/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

23. Kapušany – hrad, palác a veža (č. ÚZPF 305/1+3) – doplnkový architektonicko‐historický výskum,
spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

24. Kobylany – žrebčín (objekt nebol NKP – následne bol podaný podnet na vyhlásenie za NKP a v priebehu roku 2021 došlo k vyhláseniu) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Denis Haberland

25. Košice – palác mestský, Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10 (č. ÚZPF 1055/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD., Ing. arch. Vladimír Kladiva, Richard Oľhava

26. Košice – kúpele židovské, Krmanova ul. č. 6, (č. ÚZPF 11263/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD.;

27. Kráľovský Chlmec – hrad (č. ÚZPF 25/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

28. Kremnica – dom meštiansky, Dolná ulica č.42/7 (č. ÚZPF 3177/1) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD., doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD., Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD., Ing. arch. Patrik Baxa, Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc.

29. Kremnica – dom banícky, ul. Kollárova č. 25/553 (č. ÚZPF 2312/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľky: Ing. arch. et Mgr. Veronika Kapišinská, PhD., Ing. arch. Michaela Vargová, PhD.

30. Kremnica – ul. Pavla Križku, č. 395, dom meštiansky pamätný tzv. Zechenterov dom (č. ÚZPF 203/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

31. Lendak – r.k. kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 897/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. Lucia Gibalová, Ing. arch. Jaroslav Neupauer

32. Levoča – dom meštiansky, Košická ul. 25 (č. UZPF 2887/1) – architektonicko‐historický výskum
spracovatelia: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. Lucia Gibalová, Ing. arch. Jaroslav Neupauer

33. Levoča – dom meštiansky, Vysoká ul. č. 37 (č. ÚZPF 2846/1) – architektonicko‐historický výskum,
spracovateľ: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. Lucia Gibalová, Ing. arch. Jaroslav Neupauer

34. Liptovský Ján – Kostol sv. Jána Krstiteľa, krypta, zvonica, brána, múr ohradný s baštou, príkostolný cintorín (č. ÚZPF 323/2 – 6) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

35. Liptovský Ján – kaštieľ, tzv. Špilberk – prístavba, Starojánska ul. 66 (č. ÚZPF 326/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

36. Malá Mača – r.k. kostol sv. Margity Antiochijskej (č. ÚZPF 32/1) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum interiéru, spracovatelia: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Miroslav Klobučník

37. Modra – opevnenie mestské, horná brána (č. ÚZPF 483/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar, Mgr. Jozef Tihányi

38. Nitra – Kasáreň, Štefánikova trieda 50 (č. ÚZPF 11871/1) – architektonicko‐historický výskum východného a severného krídla, spracovatelia: Ing. arch. Ivan Gojdič, Mgr. Peter Buday, PhD., Ing. arch. Lýdia Budayová, PhD.

39. Nižná Slaná – vysoká pec Etelka (č. ÚZPF 2431/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Ivan Gojdič

40. Oponice – kaštieľ, Oponice č. 133 (č. ÚZPF 218/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Peter Hudák, PhD., PhDr. Ing. Peter Sater, PhD.

41. Oponice – hrad (č. ÚZPF 216/2, 5, 10) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

42. Oravský Podzámok – hrad, prvá hradná brána (č. ÚZPF 237/16) – architektonicko‐historický výskum predložený po ukončení obnovy skúmaného objektu, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

43. Oravský Podzámok – hrad, palác hradný IV (č. ÚZPF 237/31) – doplnkový architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michal Šimkovic, Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Michal Čajka

44. Partizánska Ľupča – r.k. kostol Panny Márie Sedembolestnej (č. ÚZPF 359/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

45. Patince – Kostol sv. Vendelína (č. ÚZPF 12047/1) – architektonicko‐historický výskum spracovatelia: Mgr. Marian Havlík, Mgr. Elena Sabadošová

46. Plaveč – hrad, SZ palác, stavba II. (č. ÚZPF 340/1, 7) – doplnkový architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

47. Podolínec – dom meštiansky, Mariánske nám. 68 (č. ÚZPF 938/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art Tomáš Haviar

48. Považské Podhradie – hrad (č. ÚZPF 760/6,7,11) – doplnkový architektonicko‐historický výskum,
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

49. Pozdišovce – pohrebná kaplnka Szirmayovcov (č. ÚZPF 12 201/1-2) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. Lucia Neupauerová, Ing. arch. Jaroslav Neupauer

50. Prešov – dom meštiansky, Slovenská ul. č. 18 (č. ÚZPF 3313/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Michal Šimkovic, Ing. Miroslav Matejka, Ing. arch. Ľuboš Suchý

51. Prešov – internát, Slovenská ul. č. 20 (č. ÚZPF 4134/1) – architektonicko‐historický výskum
spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Michal Šimkovic, Ing. Miroslav Matejka, Ing. arch. Ľuboš Suchý

52. Prešov – dom meštiansky, Slovenská ul. č. 22 (č. ÚZPF 4135/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Michal Šimkovič, Ing. Miroslav Matejka, Ing. arch. Ľuboš Suchý

53. Radatice – Meretice – r.k. Kostol sv. Imricha (č. ÚZPF 325/1) – architektonicko‐historický výskum,
spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

54. Sereď – kaštieľ, Námestie Slobody č. 1 (č. ÚZPF 2257/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Peter Hudák, PhD.

55. Skalica – kaplnka sv. Alžbety (č. ÚZPF 716/2) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík

56. Skalica – dom meštiansky, Komenského ulica 2 (nie je NKP, je v PZ) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľka: PhDr. Mária Smoláková, CSc.

57. Skalica – dom meštiansky, Potočná 31 (č. ÚZPF 11 420/1) – architektonicko‐historický výskum,
spracovateľka: PhDr. Mária Smoláková, CSc.

58. Slovenské Pravno – r.k. Kostol Všetkých svätých (č. ÚZPF 623/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

59. Spišská Nová Ves – reduta, Radničné nám č. 7 (č. ÚZPF 609/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Lucia Gibalová, Jaroslav Neupauer

60. Spišské Podhradie – dom meštiansky, Starý jarok č. 39 (č. ÚZPF 757/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Adriana Klingová

61. Spišské Podhradie – dom meštiansky, Palešovo námestie 11 (č. ÚZPF 746/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

62. Spišské Podhradie – dom meštiansky, Palešovo námestie č. 21 (č. ÚZPF 729/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Adriana Klingová

63. Stará Ľubovňa – dom meštiansky, Námestie sv. Mikuláša 4 (č. ÚZPF 1908/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

64. Svätý Jur – dom vinohradnícky, Prostredná ul. č. 36/159 (č. ÚZPF 420/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. Miroslav Matejka

65. Svätý Jur – dom meštiansky, ul. Dr. Kautza č. 11 (č. ÚZPF 11719/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. M. Matejka

66. Svätý Jur – opevnenie mestské, bastión č.10 (č. ÚZPF 417/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. Miroslav Matejka

67. Svätý Jur – Hrad Biely Kameň, (č. ÚZPF 430 /1-8) – architektonicko‐historický výskum,
spracovatelia: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Daniel Gahér, PhD.

68. Šiatorská Bukovinka – hrad Šomoška (č. ÚZPF 2582/13) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

69. Špania Dolina – dom ľudový, Špania Dolina č. 153 (č. ÚZPF 3086/1) – architektonicko‐historický výskum spracovateľ: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

70. Špania Dolina – dom banícky, Špania Dolina č. 171 (č. ÚZPF 3089/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Denis Haberland

71. Trenčianske Teplice – kúpeľný dom Machnáč, Štúrova ul. č. 8 (č. ÚZPF 10856/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Alexander Németh

72. Trenčín – župný dom, Mierové nám. č. 46 (č. ÚZPF 1372/1) – architektonicko‐historický výskum,
spracovatelia: Ing. M. Matejka, PhDr. Zuzana Zvarová

73. Trenčín – meštiansky dom, Mierové nám. č. 28 (č. ÚZPF 1365/0) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Ivan Gojdič

74. Trnava – dom meštiansky, Nám. sv. Mikuláša č. 4, (č. ÚZPF 10205/1) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc., Mgr. Daniela Zacharová, PhD.

75. Trstín – Kostol sv. Petra a Pavla (č. ÚZPF: 1146/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. Mária Smoláková CSc.

76. Turňa – hrad Turňa (č. ÚZPF 449/1-10) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

77. Uzovský Šalgov – kúria, Uzovský Šalgov č. 150 (č. ÚZPF 11 721/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľky: PhDr. Judita Čechová, Ing. arch. Dorota Hurná

78. Vinné – hrad, opevnenie (č. ÚZPF 102/2) – doplnkový architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

79. Zborov – Hrad Zborov, palác hradný I. (č. ÚZPF 262/14) – architektonicko‐historický výskum,
spracovatelia: Mgr. Michal Šimkovic, Ing. Miroslav Matejka

80. Žarnovica, Revištské Podzámčie – hrad Revište (č. ÚZPF 12138/1) – doplnkový architektonicko‐historický výskum spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

Zoznam posudzovaných návrhov na ochranné pásma:

1. Gbeľany – Návrh na vyhlásenie ochranného pásma národných kultúrnych pamiatok –tzv. Veľkého kaštieľa(č. ÚZPF 1340/1-3) a Malého kaštieľa (č. ÚZPF 1341P1-2)
Spracovateľka: Ing. arch. Silvia Ondrejkovičová – schválené s pripomienkami, (2/2021)
posudky: Ing. arch. Lýdia Kubeková, Mgr. Tomáš Kowalski

2. Kopčany – Holíč – Návrh na ochranné pásmo nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky kaštieľ s areálom Holíč a pamiatkovej zóny Kopčany
spracovateľ: Ing. arch. Peter Andráši, Peter Grznár, Alexandra Jakabšicová – schválené s pripomienkami (5/2021)
posudky: Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD., Mgr. Anna Tuharská

3. Osturňa – Návrh na vyhlásenie ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry v Osturni a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v obci Osturňa.
spracovatelia: Mgr. Dagmara Baroková, Mgr. Tomáš Kowalski – schválené s pripomienkami (12/2021)
posudky: Ing. arch. Jana Onufráková, Ing. arch. Michaela Vargová, PhD.

4. Komárno – Návrh na zmenu vyhlásenia ochranného pásma Pevnostného systému v Komárne – národné kultúrne pamiatky: opevnenie bastiónové – č. ÚZPF 301/1-45, pevnosť – č. ÚZPF 302/1-5, Továreň muničná – č. ÚZPF 10 905/1-27.
spracovateľ: Mgr. Tomáš Kowalski – schválené s pripomienkami (12/2021)
posudky: Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD., Ing. arch. Lýdia Kubeková