Prejsť na obsah

PhDr. Peter Maráky – etnograf, múzejník-pamiatkar, pedagóg, riaditeľ pamäťových inštitúcií, generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva MK SR a šéfredaktor revue Pamiatky a múzeá – sa ako vyštudovaný etnograf stal riaditeľom Kysuckého múzea v Čadci, kde budoval nielen múzeum a okresnú pamiatkovú správu, ale zachraňoval aj materiálne doklady ľudového a technického staviteľstva v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke.

Stál aj pri zrode filmového festivalu Etnofilm v Čadci. Vo svojich aktivitách nikdy neoddeľoval formu múzejnú od pamiatkarskej, čo ho nakoniec priviedlo aj do funkcie riaditeľa Štátneho ústavu pamiatkovej starostlivosti, kde pôsobil do roku 1989.

Jeho podstatnou zásluhou ako šéfredaktora revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá je jej fungovanie ako mimoriadne kvalitného a odbornou i laickou verejnosťou uznávaného periodika dodnes (založená v roku 1952).

Ako generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva MK SR sa zasadil za zriadenie Pamiatkového úradu SR a jeho začlenenie do štruktúry špecializovanej štátnej správy, čím získala disciplína pamiatkovej ochrany historicky najvýznamnejšie postavenie v našej spoločnosti. Jeho komplexný interdisciplinárny a multidisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho dedičstva je najmä pre nasledujúce generácie mimoriadne dôležitý.