Prejsť na obsah

PhDr., *17.1.1913 – † 2004

K pracovníkom, ktorých celý život je spätý s výskumom a reštaurovaním pamiatkového a muzeálneho fondu na Slovensku, patrí bezo sporu pani Mária Mariániová.

V prvopočiatkoch svojej praxe , po ukončení štúdia odboru dejín umenia a prehistorickej archeológie, ktoré zavŕšila doktorátom filozofie v roku 1944 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pracovala do roku 1946 v Slovenskom národnom múzeu v Martine vo funkcii kustóda historických zbierok, kde sa podieľala aj na konzervácii muzeálnych predmetov. V rokoch 1946-1949 pracovala v Matici Slovenskej . Po absolvovaní kurzu konzervácie listín , archívnych materiálií a kurzu fotografie sa venuje reštaurovaniu zbierok až do roku 1952. V tomto roku sa stáva správkyňou zbierok Okresného múzea v Kežmarku, odkiaľ v roku 1953 odchádza pracovať ako reštaurátorka do Východoslovenského múzea v Košiciach, kde sa zúčastňuje reštaurovania galerijných exponátov až do roku 1954.

Po získaní skúseností v spracovávaní muzeálnych zbierok, odbornej údržbe a konzervácii, odchádza v roku 1954 do funkcie odbornej pracovníčky Slovenského pamiatkového ústavu, kde pracovala s prestávkami (1956-1962) až do roku 1973 ako reštaurátorka v novozaloženom reštaurátorskom ateliéri až do svojej šesťdesiatky.

Podieľala sa na prácach spojených s prvým Súpisom pamiatok na Slovensku. Jej umelecko-historické a lexikálne znalosti boli plne využité aj pri vydaní publikácie „Kultúrne bohatstvo Slovenska“. Hlavnou pracovnou náplňou p. Mariániovej bolo však reštaurovanie pamiatok. Vykonávala terénny výskum hnuteľných pamiatok vo Východoslovenskom kraji a realizovala preventívnu reštaurátorskú záchranu ikonostasov . Reštaurovala nástenné maľby a mobiliáre kostolov.

Počas svojej praxe na ústave ukončila viac ako 30 reštaurátorských akcií, z ktorých možno spomenúť napr. reštaurovanie nástenných malieb v ev. a. v. kostole Batizovce, nástenné maľby v drevenom kostole v Hervartove, maľby na dreve v drevenom kostole v Kožanoch, sgrafitá a nástenné maľby v kaštieli Andrášiovcov v Humennom, oltáre v r. k. kostole sv. Michala v Šindliari, ikony z kostola v Šemetkovciach, oltár sv. Anny v r. k. kostole v Spišskej Belej a mnohé ďalšie.

Popri tejto terénnej práci sa roky venovala a spracovávala bibliografiu výtvarných umelcov, ktorých diela alebo rodinný pôvod sú na Slovensku. P. Mariániová je tiež autorkou menného registra výtvarníkov v 3. zväzku Súpisu pamiatok na Slovensku s ichživotopisnými a identifikačnými údajmi. Umrela v roku 2004.

Mgr. Magdaléna Brázdilová