Prejsť na obsah

*1905 – † 1973

Do kultúrneho života Slovenska vstúpila začiatkom 30-tych rokov. V roku 1931 začína pracovať ako kustód v Mestskom múzeu Bratislava, kde sa zaslúžila o prvé umenovedné spracovanie zbierok.

V rokoch 1936-1942 spolupracovala na vytvorení stálej inštalácie umelecko-historických zbierok v SNM Martin. Po II. svetovej vojne nastupuje na Povereníctvo školstva, vied a umení, kde spolu s V.Wagnerom organizovala pamiatkovú starostlivosť a akútne potreby povojnovej obnovy a rekonštrukcie pamiatok.

V rokoch 1952 – 1955 pracovala ako správkyňa štátneho kaštieľa v Betliari a hradu Krásna Hôrka. Po návrate do Bratislavy pôsobila ako pedagóg na FFUK Bratislava a od roku 1964 na VŠVU Bratislava.

V rokoch 1961-1964 pracovala v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti v Bratislave vo funkcii hlavnej redaktorky a recenzentky trojdielneho Súpisu pamiatok na Slovensku. Pre vývoj slovenskej umenovedy a pamiatkovej starostlivosti sú významné jej štúdie slovenskej renesancie a baroka, pričom faktografický materiál premieta na pozadí historicko-spoločenského diania.

V celom jej diele popri skúsenom radení a triedení materiálu sa prezentuje znalosť súvislostí a analógií v domácich a európskych dimenziách. Patrí k zakladateľskej generácií slovenskej historiografie umenia a pamiatkovej starostlivosti.

Mgr. Magdaléna Brázdilová

Cena Alžbety Günterovej – Mayerovej