Prejsť na obsah

Na tomto mieste nájdete kontakty na archeológov Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov a ďalšie dôležité kontakty súvisiace s ochranou archeologických nálezov a nálezísk.

V prípade, ak ste svedkom nepovoleného vyhľadávania archeologických nálezov tzv. detektoristami alebo len máte podozrenie na takúto činnosť, ohláste to na polícii na čísle 158 a následne aj na podateľni príslušného KPÚ a na e-mailových adresách archeo@minv.sk a archeologia@pamiatky.gov.sk.

Pamiatkový úrad SR, odbor archeológie

Odbor archeológie Pamiatkového úradu SR sa špecializuje na celoslovenské záležitosti: konania o náleznom (odmena za nahlásenie a odovzdanie náhodných nálezov), podklady k trestným konaniam v oblasti archeológie, výskumné dokumentácie z archeologických výskumov, ich kontrolu, evidenciu a vydávanie stanovísk, správu Depozitára archeologických nálezov, prevody a výpožičky nálezov v správe Pamiatkového úradu SR, prípravu metodík a odborných podkladov, prípravu podnetov a podkladov pre vyhlásenie archeologických nálezísk za NKP a pod.

Pracovníci a kontakty

Podateľňa Pamiatkového úradu SRpodatelna@pamiatky.gov.sk

Odbor archeológie PÚ SR všeobecnearcheologia@pamiatky.gov.sk

Depozitár archeologických nálezov PÚ SRdepozitar@pamiatky.gov.sk

Mgr. Peter Bisták, PhD.peter.bistak@pamiatky.gov.sk (vedúci odboru archeológie, podklady k trestným konaniam, stanoviská k výskumným dokumentáciám)

Mgr. Andrea Feníkováandrea.fenikova@pamiatky.gov.sk (konania o náleznom, stanoviská k výskumným dokumentáciám)

Mgr. Filip Jaššo, PhD.filip.jasso@pamiatky.gov.sk (fortifikácie, konania o náleznom, stanoviská k výskumným dokumentáciám)

Mgr. Slavomír Katkinslavomir.katkin@pamiatky.gov.sk (zástupca vedúceho odboru, konania o náleznom)

Mgr. Petra Kmeťová, PhD.petra.kmetova@pamiatky.gov.sk (archeologické nálezy – prevody a výpožičky, Európske dni archeológie, tajomníčka Subkomisie OMK pre archeológiu)

Mgr. Erika Makarová, Ph.D.erika.makarova@pamiatky.gov.sk (evidencia výskumných dokumentácií, stanoviská k výskumným dokumentáciám)

Mgr. Terézia Tomašovičová, Ph.D.terezia.tomasovicova@pamiatky.gov.sk (konania o náleznom, stanoviská k výskumným dokumentáciám) – t.č. materská dovolenka

Krajské pamiatkové úrady

Archeológovia krajských pamiatkových úradov sa venujú ochrane archeologických nálezov a nálezísk na území krajov, predovšetkým rozhodovaniu o archeologických výskumoch v súvislosti so stavebnou činnosťou a s obnovami kultúrnych pamiatok. Zároveň vykonávajú obhliadky náhodných archeologických nálezov, evidujú archeologické náleziská a územia s archeologickým potenciálom. Ich pôsobnosť je rozdelená podľa okresov alebo iných územných celkov, preto je vhodné kontaktovať ich podľa tohto rozdelenia.

Archeológovia môžu byť v teréne – preto, ak sa im nedovoláte, je najlepšie volať podateľňu alebo im napísať e-mail (do kópie dať e-mail podateľne pre prípad, že majú napr. dovolenku a vy niečo súrne potrebujete).

►Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica

Podateľňa KPÚ Banská Bystrica – tel.: 048/2455111, podatelna.bb@pamiatky.gov.sk

Mgr. Gabriela Brezňanová, PhD.gabriela.breznanova@pamiatky.gov.sk (okresy Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Veľký Krtíš)

Mgr. Monika Fratričovámonika.fratricova@pamiatky.gov.sk (okres Banská Bystrica)

Mgr. Martin Miňomartin.mino@pamiatky.gov.sk (okresy Brezno, Detva, Krupina, Zvolen)

Mgr. Zdenko Ruskozdenko.rusko@pamiatky.gov.sk (okresy Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom)

Krajský pamiatkový úrad Bratislava

Podateľňa KPÚ Bratislava – tel.: 02/20489111, podatelna.ba@pamiatky.gov.sk

Mgr. Júlia Kéryovájulia.keryova@pamiatky.gov.sk (predovšetkým okres Malacky)

PhDr. Karel Prášekkarol.prasek@pamiatky.gov.sk (predovšetkým okresy Pezinok, Senec)

Mgr. Alexandra Vávrováalexandra.vavrova@pamiatky.gov.sk (predovšetkým okresy Bratislava I – V)

Krajský pamiatkový úrad Košice

Podateľňa KPÚ Košice – tel.: 055/2455111, podatelna.ke@pamiatky.gov.sk

PhDr. Marcela Ďurišovámarcela.durisova@pamiatky.gov.sk (okresy Košice I – IV, okrem mestskej časti Košice-Barca, okres Rožňava)

Mgr. Martin Horvátmartin.horvat@pamiatky.gov.sk (mestská časť Košice-Barca, okresy Gelnica, Spišská Nová Ves, západná časť okresu Košice-okolie)

Mgr. Martin Pristášmartin.pristas@pamiatky.gov.sk (okresy Michalovce, Sobrance, Trebišov, východnú časť okresu Košice-okolie)

Krajský pamiatkový úrad Nitra

Podateľňa KPÚ Nitra – tel.: 037/2451111, podatelna.nr@pamiatky.gov.sk

Kancelária v Komárne, podateľňa – tel.: 035/2452121, podatelna.kn@pamiatky.gov.sk

Michal Grófmichal.grof@pamiatky.gov.sk (mimo pamiatkové územie okresov Topoľčany, Šaľa, Zlaté Moravce)

PhDr. Michaela Mandák Niklová, PhD.michaela.niklova@pamiatky.gov.sk (okres Nitra)

Mgr. Pavel Paterkapavel.paterka@pamiatky.gov.sk (okresy Komárno, Levice, Nové Zámky)

Krajský pamiatkový úrad Prešov

Podateľňa KPÚ Prešov – tel.: 051/2452812, podatelna.po@pamiatky.gov.sk

Pracovisko Levoča, podateľňa – tel.: 053/2452111, podatelna.le@pamiatky.gov.sk

Mgr. Peter Harčarpeter.harčar@pamiatky.gov.sk (okresy Bardejov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník; MPR a ochranné pásmo Prešov; hrady v Prešovskom kraji okrem okr. Kežmarok, Levoča, Poprad)

Mgr. Ján Juskojan.jusko@pamiatky.gov.sk (Zemplín: okresy Humenné, Medzilaborce, Snina, Vranov nad Topľou; Šariš: obec Ľubotice, mesto Prešov – okrem mestských častí Nižná Šebastová, Solivar, Šalgovík a okrem MPR a ochranného pásma Prešov; okres Sabinov – okrem mestských hradieb Sabinova; okrem hradov)

JUDr. Gabriel Lukáčgabriel.lukac@pamiatky.gov.sk (vedúci KPÚ Prešov – pracoviska Levoča, archeológia pre okresy Levoča, Kežmarok, Prešov, vrátane hradov)

Mgr. Mária Tatarkovámaria.tatarkova@pamiatky.gov.sk (okres Prešov – okrem obce Ľubotice, z mesta Prešova len mestské časti Nižná Šebastová, Solivar a Šalgovík; okrem hradov)

Krajský pamiatkový úrad Trenčín

Podateľňa KPÚ Trenčín – tel.: 032/2451111, podatelna.tn@pamiatky.gov.sk

Pracovisko Prievidza, podateľňa – tel.: 046/2451111, podatelna.pd@pamiatky.gov.sk

Mgr. Katarína Faktorkatarina.faktor@pamiatky.gov.sk (okresy Ilava, Považská Bystrica, Púchov)

Mgr. Daniela Nipčová, PhD.daniela.nipcova@pamiatky.gov.sk (okresy Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín)

Mgr. Jana Oswaldovájana.oswaldova@pamiatky.gov.sk (okresy Partizánske, Prievidza)

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Podateľňa KPÚ Trnava – tel.: 033/2452111, podatelna.tt@pamiatky.gov.sk

Ing. Monika Horváthovámonika.horvathova@pamiatky.gov.sk (okres Galanta)

Mgr. Peter Grznárpeter.grznar@pamiatky.gov.sk (okresy Hlohovec, Piešťany, Trnava, Skalica)

Mgr. Matúš Sládok, PhD.matus.sladok@pamiatky.gov.sk (primárne okresy Dunajská Streda, Senica)

Krajský pamiatkový úrad Žilina

Podateľňa KPÚ Žilina – tel.: 041/2452111, podatelna.za@pamiatky.gov.sk

Mgr. Martin Furman, PhD.martin.furman@pamiatky.gov.sk (okresy Liptovský Mikuláš; Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín)

Mgr. Tomáš Kopták, PhD.tomas.koptak@pamiatky.gov.sk (okresy Čadca, Kysucké Nové Mesto, severná časť okresu Žilina – mesto Žilina a územie od Žiliny na sever; okresy Martin a Turčianske Teplice – spolu so S. Oporoskovou)

Mgr. Stanislava Oporosková, PhD.stanislava.oporoskova@pamiatky.gov.sk (okresy Bytča, južná časť okresu Žilina – územie od Žiliny na juh, okres Ružomberok; okresy Martin a Turčianske Teplice – spolu s T. Koptákom)