Prejsť na obsah

Archeologický výskum je súhrn odborných nedeštruktívnych a deštruktívnych metód a techník zameraných na vyhľadávanie, identifikáciu, vyhodnocovanie, dokumentáciu, evidenciu alebo na záchranu archeologického náleziska, archeologického nálezu alebo nálezovej situácie, ako aj na vyhľadávanie a zber archeologických nálezov na povrchu zeme, v zemi a pod vodou.

Archeologický výskum sa vykonáva:

  • na prípravu obnovy národných kultúrnych pamiatok,
  • na prípravu úpravy nehnuteľností v pamiatkových územiach,
  • na záchranu archeologických nálezov a zdokumentovanie archeologických situácií,
  • na vypracovanie zásad ochrany pamiatkových území,
  • na vedecké účely a dokumentačné účely.

KPÚ mi predpísal archeologický výskum. Čo mám robiť?

Informácie pre oprávnené osoby na vykonávanie archeologického výskumu