Prejsť na obsah

Archeologický nález je hnuteľná vec, ktorá je dokladom o živote človeka a o jeho činnosti od najstarších dôb do roku 1918 a spravidla sa našla alebo nachádza v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou. Archeologickým nálezom je tiež zbraň, munícia, strelivo, súčasť uniformy, vojenská výstroj alebo iný vojenský materiál, ktorý sa našiel v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou a pochádza spred roku 1946. Archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky.

Čo robiť, keď nájdem archeologické nálezy?

Vyhľadávanie archeologických nálezov detektorom kovov či magnetom bez povolenia je zakázané

Archeologické nálezy v správe Pamiatkového úradu SR