Prejsť na obsah

V registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (NNKP) máte možnosť vyhľadávať podľa lokalizačných údajov – základných administratívnych celkov, podľa názvu pamiatky a podľa čísla NNKP evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF). V registri pamiatkových objektov (PO), ktoré sú evidenčnou podmnožinou NNKP môžete využiť detailnejšie vyhľadávanie aj podľa konkrétnej adresy alebo parcelného čísla. Napríklad, ak máte záujem zistiť si, koľko a aké pamiatky sa nachádzajú v ľubovolnej obci, použite vyhľadávanie v registri NNKP. Ak máte záujem vyhľadať konkrétnu pamiatku, napr. meštiansky dom v Bratislave, použite vyhľadávanie v registri PO.

Register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok - icon

Register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok

Register pamiatkových objektov - icon

Register pamiatkových objektov