Prejsť na obsah

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky umožňuje verejnosti nahlasovať poškodzovanie pamiatok, ich zanedbávanú údržbu, nelegitímnu činnosť na pamiatkach alebo v pamiatkových územiach, ako aj poškodzovanie alebo vykrádanie archeologických lokalít, a to prostredníctvom emailu sos@pamiatky.gov.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na tejto stránke. Vopred vám ďakujeme za podnety a váš záujem o ochranu kultúrneho dedičstva.

Kontaktný formulár SOS linky

Vaše meno
váš telefonický kontakt pre spätné kontaktovanie
váš email pre spätné kontaktovanie
sem uveďte napr. názov objektu/predmetu, číslo pamiatky alebo akékoľvek iné identifikačné údaje
Lokalita
Zadajte adresu/lokalitu kde by malo prebiehať k poškodzovaniu pamiatkového fondu
Max. file size: 50 MB.