Prejsť na obsah

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica

Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica pozri mapu
tel.: 048/2455111
e-mail: podatelna.bb@pamiatky.gov.sk
Ing. arch. Mária Flórová – riaditeľka, poverená vedením KPÚ Banská Bystrica
Telefónny zoznam

Pracovisko Banská Štiavnica

Dolná ružová 7, 969 01 Banská Štiavnica pozri mapu
tel.: 045/2451111
e-mail: podatelna.bs@pamiatky.gov.sk
Telefónny zoznam

Pracovisko Lučenec

Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec pozri mapu
tel.: 047/2461126
e-mail: podatelna.lc@pamiatky.gov.sk
Telefónny zoznam

Krajský pamiatkový úrad Bratislava

Leškova 17, 811 04 Bratislava, pozri mapu
tel.: 02/20489111
e-mail: podatelna.ba@pamiatky.gov.sk
Ing. arch. Ján Mackovič – riaditeľ KPÚ Bratislava
Telefónny zoznam

Krajský pamiatkový úrad Košice

Hlavná 25, 040 01 Košice, pozri mapu
tel.: 055/2455111
e-mail: podatelna.ke@pamiatky.gov.sk
Ing. Kristína Markušová – riaditeľka KPÚ Košice
Telefónny zoznam

Pracovisko Rožňava

Betliarska 6, 048 01 Rožňava, pozri mapu
tel.: 058/2451111
e-mail: podatelna.rv@pamiatky.gov.sk
Ing. arch. Timár Miroslav – vedúci KPÚ Košice-Pracovisko Rožňava
Telefónny zoznam

Pracovisko Spišská Nová Ves so sídlom v Levoči

Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča pozri mapu
tel.: 053/2452127
e-mail: podatelna.sn@pamiatky.gov.sk
Telefónny zoznam

Krajský pamiatkový úrad Nitra

Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra pozri mapu
tel.: 037/2451111
e-mail: podatelna.nr@pamiatky.gov.sk
PhDr. Peter Jurkovič – riaditeľ KPÚ Nitra
Telefónny zoznam

Pracovisko Topoľčany

Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany pozri mapu
tel.: 038/2451121
e-mail: podatelna.to@pamiatky.gov.sk
Ing. arch. Eva Gažiová – vedúca KPÚ Nitra-Pracovísko Topoľčany
Telefónny zoznam

Kancelária v Komárne 

Župná č. 15, 945 01 Komárno pozri mapu
tel.: 035/2452121
e-mail: podatelna.kn@pamiatky.gov.sk
Telefónny zoznam

Krajský pamiatkový úrad Prešov

Hlavná 115, 080 01 Prešov, pozri mapu
tel.: 051/2452812
e-mail: podatelna.po@pamiatky.gov.sk
Mgr. Marián Uličný, PhD. – riaditeľ KPÚ Prešov
Telefónny zoznam

Pracovisko Levoča

Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča, pozri mapu
tel.: 053/2452111
e-mail: podatelna.le@pamiatky.gov.sk
JUDr. Mgr. Gabriel Lukáč – vedúci KPÚ Prešov-Pracovisko Levoča
Telefónny zoznam

Pracovisko Poprad

Sobotské nám. 1735/16, 058 01 Poprad – Spišská Sobota, pozri mapu
tel.: 052/2451111
e-mail: podatelna.pp@pamiatky.gov.sk
Ing. arch. Iveta Bujnová – vedúca KPÚ Prešov – Pracovisko Poprad
Telefónny zoznam

Krajský pamiatkový úrad Trenčín

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín pozri mapu
tel.: 032/2451111
e-mail: podatelna.tn@pamiatky.gov.sk
PhDr. Eva Gazdíková – riaditeľka KPÚ Trenčín
Telefónny zoznam

Pracovisko Prievidza

Nová ul. č. 2, 97101 Prievidza pozri mapu
tel.: 046/2451111
e-mail: podatelna.pd@pamiatky.gov.sk
Ing. Mária Dvončová – vedúca KPÚ Trenčín-Pracovisko Prievidza
Telefónny zoznam

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Cukrová 1, 917 01 Trnava pozri mapu
tel.: 033/2452111
e-mail: podatelna.tt@pamiatky.gov.sk
Ing. Arch. Gabriela Kvetanová – riaditeľka KPÚ Trnava
Telefónny zoznam

Krajský pamiatkový úrad Žilina

Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina pozri mapu
tel.: 041/2452111
e-mail: podatelna.za@pamiatky.gov.sk
Ing. Miloš Dudáš, CSc. – riaditeľ KPÚ Žilina
Telefónny zoznam

Pracovisko Martin

S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin pozri mapu
tel.: 043/2452111
e-mail: podatelna.mt@pamiatky.gov.sk
Ing. arch. Karol Ďurian – vedúci KPÚ Žilina-Pracovisko Martin
Telefónny zoznam

Pracovisko Ružomberok

Ul. Mariánska 13, 034 01 Ružomberok, pozri mapu
tel.: 044/2451111
e-mail: podatelna.rk@pamiatky.gov.sk
JUDr. Ing. Miroslava Šichtová – vedúca pracoviska
Telefónny zoznam