Prejsť na obsah

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 317 551 94
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 70 000 68 939/8180
DIČ : 2021491560
Rezort: Ministerstvo kultúry SR
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia

Ústredňa: info@pamiatky.gov.sk
tel.: 02 204 64 111

Podateľňa úradu: podatelna@pamiatky.gov.sk
Sekretariát riaditeľa: vargova.jana@pamiatky.gov.sk
Sekretariát ÚVŠS a OČ: takacova.maria@pamiatky.gov.sk
Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov: gdpr@pamiatky.gov.sk
Odbor štátneho informačného systému (evidencia ÚZPF): osis@pamiatky.gov.sk
Archív PÚ SR: archiv@pamiatky.gov.sk
Webmaster: webmaster@pamiatky.gov.sk

Ostatné mailové adresy pracovníkov v tvare: meno.priezvisko@pamiatky.gov.sk

Mapa sídla úradu

Stránkové úradné hodiny

Pondelok
8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Streda
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00

Podateľňa:
Pondelok až piatok
8:00 – 15:00

Archív – bádateľňa:
Pondelok až štvrtok
8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Piatok
8:00 – 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 – 12:00 13:00 – 15:00
Piatok
8:30 – 12:00

Kontaktný formulár sídla úradu

Vaše meno(požadované)
Inštitúcia/združenie/organizácia/spoločnosť
Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ochrany GDPR(požadované)
Menný telefónny zoznam Centrála Bratislava - icon

Menný telefónny zoznam Centrála Bratislava

Krajské pamiatkové úrady a pracoviská - icon

Krajské pamiatkové úrady a pracoviská

Archeológovia - icon

Archeológovia