Prejsť na obsah

Občianske združenie ICOMOS Slovensko je združením členov Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla (ICOMOS) v Paríži, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky. Združenie pracuje ako nevládna organizácia so zameraním na ciele, ktoré sú definované v jeho stanovách, najmä na ochranu kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky: individuálnych kultúrnych pamiatok, historických sídiel, ich prostredia a kultúrnej krajiny.

Kontakt:
ICOMOS Slovensko, FA STU, Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava 1
e-mail: icomos@icomos.sk tel.: +421 949 562 585, +421 915 222 207

Web odkazy:
ICOMOS Slovensko: www.icomos.sk
ICOMOS: www.icomos.org

Členovia Národného komitétu ICOMOS Slovensko – od roku 2021:

Edélyi Robert, Gregorová Jana, Hrčka Michal, Kohút Vladimír, Pinčíková Ľubica, Polomová Beáta, Suchý Ľubor, Váchová Barbora, Varga Martin

prezident:
Ing. arch. Ľubica PINČÍKOVÁ, PhD.
tel.: +421 915 222 207
e-mail: lubica.pincikova@pamiatky.gov.sk
e-mail: icomos@icomos.sk

viceprezident:
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
tel.: +421 2 572 76 465
e-mail: gregorova@stuba.sk

viceprezident:
Mgr. Michal Hrčka
tel.: +421 907 344 743
e-mail: hrcka@icomos.sk

generálny sekretár:
Mgr. Anna Tuhárska
tel.: +421 949 562 585
e-mail: sekretariat@icomos.sk

Dokumenty:
Stanovy OZ ICOMOS Slovensko: ICOMOS Slovensko – stanovy.pdf

Prihláška za člena ICOMOS-u: Prihlaska_ICOMOS_2015.pdf