Prejsť na obsah

Pamiatkový úrad SR sa riadi smernicami o verejnom obstarávaní Ministerstva kultúry SR.

Súhrm:


Zákazky podľa § 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní …>> (PDF, 139 kB) zverejnené 25.2.2014

Súhrnná správu o zákazkách podľa § 99 ods. 2 – 01.10.2013 – 31.12.2013 …>> (xls, 22 kB)

Súhrnná správu o zákazkách podľa § 99 ods. 2 – 01.07.2013 – 30.09.2013 …>> (xls, 20 kB)

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 01.04.2013 – 30.06.2013 …>> (xls, 20 kB)

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 01.01.2013 – 31.03.2013 …>> (xls, 19 kB)

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 01.10.2012 – 31.12.2012 …>> (xls, 34 kB)

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 01.07.2012 – 30.09.2012 …>> (xls, 27 kB)

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 01.04.2012 – 30.06.2012…>> (xls, 32 kB)

Súhrnná správa o zakázkach s nízkou hodnotou 01.01.2012 – 31.03.2012 …>> (xls, 39 kB)

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 01.10.2011 – 31.12.2011 …>> (xls, 20 kB)

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 01.07.2011 – 30.09.2011 …>> (xls, 20 kB)

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 01.04.2011 – 30.06.2011 …>> (xls, 23 kB)


Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní “Kancelárske potreby” (PDF, 272 kB)

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní “Dodávka čistiacich prostriedkov na rok 2014” (PDF, 181 kB)

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní Tlač časopisu Monument Revue č.2/2013, 1/2014, 2/2014 (PDF, 184 kB)

Výzvy na predloženie ponuky v roku 2013:

Výzva na predloženie ponuky – Publikácia Kostoliansky náučný chodník (PDF, 184 kB)

Výzva na predloženie ponuky – Počítačová sieť Prešov (PDF, 168 kB)

Výzva na predloženie ponuky – Dodanie osobného motorového vozidla (PDF, 170 kB)

Výzva na predloženie ponuky – Montáž bleskozvodu Banská Štiavnica (PDF, 216 kB)

Výzva na predloženie ponuky – Oprava strechy Banská Štiavnica (PDF, 215 kB)

Výzva na predloženie ponuky – Odvoz a likvidácia azbestu (PDF, 168 kB)

Výzva na predloženie ponuky – Výmena elektroinštalácie (PDF, 217 kB)

Oznámenia o zadávaní zákaziek v rámci projektu Pro Monumenta I.

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní “Pro Monumenta – IT” (PDF, 232 kB) Podpísaná zmluva na dodávku zariadení v rámci výzvy „Pro Monumenta – IT“ (PDF, 853 kB)

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní „Pro Monumenta – logo“. (PDF, 390 kB), príloha č. 1 (PDF, 362)

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní „Pro Monumenta – preklad“. (PDF, 746 kB)

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní „Pro Monumenta – základné školenia„. (PDF, 452 kB)

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní „Pro Monumenta – praktické školenia I.“ (PDF, 1187 kB), príloha č. 1 (PDF, 349 kB)

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní „Pro Monumenta – praktické školenia II.“ (PDF, 121 kB)

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní „Pro Monumenta – manuál“ (PDF, 441 kB)

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní „Pro Monumenta – manuál opakovanie“ (PDF, 1249 kB)

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní „Pro Monumenta – kamera, foto a mobil“ (PDF, 138 kB)

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní „Pro Monumenta – kamera, foto, mobil a vysielačka“ (PDF, 1779 kB)

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní „Pro Monumenta – palivové karty I.“ (PDF, 867 kB)

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní „Pro Monumenta – palivové karty II.“ (PDF, 148 kB)

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní „Pro Monumenta – palivové karty III.“ (PDF, 1297 kB)

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní „Pro Monumenta – PM – administratívna aplikácia a tablety v odolnom púzdre I.“ (PDF, 1327 kB)

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní „Pro Monumenta – PM – administratívna aplikácia a tablety v odolnom púzdre II.“ (PDF, 173 kB)
Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní „Pro Monumenta – ubytovanie“ (PDF, 884 kB)