Prejsť na obsah

HEREIN – European Heritage Network (Sieť európskeho dedičstva) je informačná sieť o európskom kultúrnom dedičstve vyvinutá v rámci Rady Európy, ktorá spája európske orgány verejnej správy zo 42 členských štátov zodpovedné za vnútroštátne politiky a stratégie v oblasti kultúrneho dedičstva s cieľom vytvoriť jedinečnú sieť spolupráce v oblasti kultúrneho dedičstva. HEREIN funguje ako nástroj „observatória“; sleduje implementáciu dohovorov o európskom dedičstve, vývoj politík a posilňovanie hodnôt dedičstva pre spoločnosť ako faktora medzikultúrneho dialógu a zlepšovania životných podmienok.

Hoci predtým existovala v rôznych formách, súčasnosť HEREIN bola plne formovaná v roku 2014 vývojom jej dvoch hlavných zložiek :

  • Sieť národných koordinátorov menovaných príslušnými ministerstvami, ktorá:
    • Uľahčuje zdieľanie, výmenu a analýzu informácií o kultúrnom dedičstve;
    • Skúma témy a oblasti práce, ktoré riešia aktuálne výzvy a problémy v tejto oblasti.
  • Databáza so vstupmi od národných koordinátorov, ktorá poskytuje :
    • súpis politík európskeho dedičstva v 38 členských štátoch Rady Európy;
    • terminológiu týkajúcu sa kultúrneho a prírodného dedičstva v 14 európskych jazykoch.

Kontaktná osoba za Slovenskú republiku: Tereza BARTOŠÍKOVA, Pamiatkový úrad SR

Slovenská národná politika v oblasti kultúrneho dedičstva

Viac informácií na webových stránkach HEREIN.