Prejsť na obsah

Stredoveké nástenné maľby na Gemeri a v Malohonte sa 28. apríla 2022 stali jednou z dvanástich lokalít, ktorým Európska komisia udelila prestížne ocenenie Značka Európske dedičstvo (European Heritage Label). Lokalita bola zaradená do výnimočnej spoločnosti pamiatok celoeurópskeho významu ako svedectvo o bohatej ekonomickej a kultúrnej výmene medzi európskymi krajinami neskorého stredoveku a zároveň symbol európskeho umenia ako spoločného jazyka zrozumiteľného pre všetkých ľudí, bez rozdielu spoločenského postavenia či národnosti.

Po transformácii značky v roku 2011 na oficiálnu akciu Európskej únie, s čím sa okrem väčšej prestíže spojili aj vyššie nároky kladené na kandidátske lokality, sú Stredoveké nástenné maľby na Gemeri a v Malohonte prvou slovenskou lokalitou, ktorá splnila nové, prísnejšie výberové kritériá, úspešne prešla náročným hodnotiacim procesom a bola Európskou komisiou oficiálne zaradená medzi laureátov Značky Európske dedičstvo.

Ocenenú lokalitu Stredoveké nástenné maľby na Gemeri a v Malohonte tvorí súbor 12 ranogotických kostolov s unikátne zachovanou kolekciou gotických sakrálnych malieb vytvorených (prevažne) technikou talianskej fresky:

Rimavský okruh – Evanjelický a. v. kostol Rimavská Baňa, Evanjelický a. v. kostol Rimavské Brezovo, Evanjelický a. v. kostol Kyjatice, Evanjelický a. v. kostol Kraskovo

Jelšavský okruh – Kostol Zvestovania Panne Márii Chyžné, Evanjelický a. v. kostol Kameňany, Kostol Najsvätejšej Trojice Rákoš, Rotunda sv. Margity Antiochijskej Šivetice

Štítnický okruh – Evanjelický a. v. Koceľovce, Evanjelický a. v. kostol Ochtiná, Reformovaný kostol Plešivec, Evanjelický a. v. kostol Štítnik

Ako sa uvádza v odôvodnení nominácie na udelenie značky, technika talianskej fresky sa za Alpami okrem Uhorska vyskytuje len veľmi zriedkavo. Nástenné maľby Gemera a Malohontu dokladajú jej rozšírenie aj v zaalpských regiónoch ako symbol internacionálneho charakteru európskeho umenia a živých kultúrnych kontaktov naprieč Európou, ktoré sa s mimoriadnou intenzitou začínajú rozvíjať v období gotiky.

Obdobie vzniku nástenných malieb na Gemeri a v Malohonte (14. – 15. stor.) sa zhoduje s obdobím stredovekej konjunktúry gemerského rudného baníctva a maximálneho vplyvu reprezentantov gemerskej šľachty na uhorskom kráľovskom dvore panovníkov z rodu Anjou a z rodu Luxemburských. Svojou intaktnosťou a koncentráciou na malom území predstavujú nástenné maľby, ktoré vznikli pod dokázateľným vplyvom talianskeho umenia, výnimočný umelecký fenomén v celoeurópskom kontexte. Vďaka mimoriadnej pestrosti vizuálneho jazyka, ikonografickej rozmanitosti a vysokej umeleckej kvalite dokážu výnimočným spôsobom sprostredkovať komplexnú predstavu o tejto dôležitej vetve vývoja európskeho umenia.

Nominačný projekt a dnešné úspešné zaradenie medzi lokality Európskeho dedičstva sú výsledkom mnohostrannej spolupráce vychádzajúcej z Memoranda, ktoré v roku 2020 podpísali Banskobystrický a Košický samosprávny kraj, Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer, združenie Gotická cesta, a Cirkevný zbor ECAV Rimavské Brezovo ako oficiálny predkladateľ nominácie zastupujúci všetkých jej 12 súčastí. Hlavným spracovateľom nominácie bol Banskobystrický samosprávny kraj, odbornú spoluprácu a konzultácie poskytli všetci signatári memoranda, viaceré odborné inštitúcie a akademické pracoviská, ako aj krajské pamiatkové úrady v Banskej Bystrici a Košiciach a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, ktorý je národným koordinátorom pre Značku Európske dedičstvo na území Slovenska.

Viac o lokalite a 12 kostoloch, ktoré je tvoria si môžete prečítať na gotickacesta.sk.