Prejsť na obsah

Mohyla na Bradle a rodný dom v Košariskách predstavujú symbol života a diela osobnosti francúzskeho generála Dr. Milana Rastislava Štefánika.

M. R. Štefánik (*21.7.1880 v Košariskách, ┼ 4.5.1919) bol politik, astronóm, vojenský letec vedec a vojak európskeho formátu, ideový tvorca a veliteľ česko-slovenských légií, ktorý stál pri zrode našej novodobej štátnosti samostatnej Československej republiky.

Bol to človek, ktorý svojou obdivuhodnou diplomaciou vplýval na európsku politiku. S myšlienkami, názormi a činmi ho môžeme považovať za prvého „Európana“. Predpokladal, že nastane harmónia národov v Európe, čo nazýval „europeizácia“. Rovnako však bol oddaný aj svojmu národu. Svoju lásku k nemu zhrnul do hesla, podľa ktorého sa snažil žiť: „Veriť, milovať, pracovať“.

Rodným domom M. R. Štefánika je bývalá evanjelická fara v Košariskách. Dnes je tu umiestnené Múzeum M. R. Štefánika. Ide o memoriálne múzeum, ktoré prostredníctvom svojej expozície podáva komplexný pohľad na Štefánikovu osobnosť.

Mohyla na Bradle bola slávnostne odhalená 23.septembra 1928. Autorom je architekt Dušan Jurkovič. Mohyla spája miesto hrobu a pomník v jedno. Je to ojedinelá pamiatka európskej veľkosti, predstavuje symbol lásky, úcty a vďačnosti národa Slovákov a Čechov k tejto veľkej osobnosti Európy.

Štefánikov odkaz je súčasťou demokratického dedičstva, ktorým sme prispeli k budovaniu modernej Európy.

Text: Ľubica Pinčíková