Prejsť na obsah

Hrad Červený Kameň je dokladom európskej významnosti Turzovsko-fuggerovskej spoločnosti, ktorá bola v rokoch 1494/5 – 1526 jednou z najväčších v Európe. Tento Banskobystrický mediarsky podnik svojim obrovským komplexom spracovateľských závodov, dobre premyslenou organizáciou výroby, hustou sieťou skladov a podvojným účtovníctvom, patril k najväčším a najmodernejším rano-kapitalistickým podnikom v európskom baníctve, hutníctve, transporte a odbyte. Turzovsko-fuggerovská spoločnosť bola vo svojej dobe jedným z najvýznamnejších producentov medi na svete. Objemom výroby vo vtedajšej Európe bola bez konkurencie. Vyvážala kovy a rôzne iné komodity do nemeckých, poľských, talianskych a holandských miest.

Odrazom veľkosti a dôležitosti Turzovsko-fuggerovskej spoločnosti je ohromná pevnosť – Hrad Červený Kameň so svojimi najrozmernejšími skladovými priestormi v Európe. Pôvodný stredoveký hrad dala prestavať podľa najmodernejších princípov na základe projektu Albrechta Dürera rodina Fuggerovcov v prvej polovici 16. storočia na novú pevnosť s ústredným štvorcovým dvorom a štyrmi nárožnými baštami (odborné staviteľské práce – Giovanni de Spatio). Pevnosť nebola len bezpečným útočiskom, reflektujúcim nevídaný pokrok vo vývoji zbraní, ale vďaka sústave rozsiahlych pivničných skladovacích priestorov, hlavne skladiskom a prekladiskom tovarov pre potreby spoločnosti.

Text: Ľubica Pinčíková