Skip to content

Regional Centre and Workplaces

The Regional Monuments Board
– Regional centre Banská Bystrica

Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica look the map
tel.: +421/48/2455111
fax: +421/48/2455855
e-mail:
podatelna.bb@pamiatky.gov.sk
JUDr. Rejdovjanová Oľga –
Manager

The Regional Monuments Board – Regional centre
Banská Bystrica
Office Lučenec

Nám. Republiky 26, 984
01 Lučenec look the map
tel.:
+421/47/2461111
fax:
+421/47/2461855
e-mail:
podatelna.lc@pamiatky.gov.sk

The Regional Monuments Board – Regional centre
Banská Bystrica

Office Banská Štiavnica

Dolná Ružová 7, 969 01 Banská Štiavnica look the map
tel.:
+421/45/2451111
fax:
+421/45/2451855
e-mail: podatelna.bs@pamiatky.gov.skThe
Regional Monuments Board –
Regional centre
Bratislava

Leškova 17, 811 04 Bratislava
look the map
tel.:
+421/2/20489111
e-mail:
podatelna.ba@pamiatky.gov.sk
Ing. arch. Ján Mackovič –
ManagerThe
Regional Monuments Board – Regional centre
Trnava

Kollárova ulica 8, 917 01 Trnava look the map
tel.: +421/33/2452111
fax: +421/33/2452855
e-mail:
podatelna.tt@pamiatky.gov.sk
Ing. Arch. Gabriela Kvetanová –
ManagerThe Regional Monuments Board – Regional centre Trenčín

Hviezdoslavova
1, 911 01 Trenčín look the map
fax: +421/32/2451855
e-mail:
podatelna.tn@pamiatky.gov.sk
PhDr. Eva
Gazdíková –
Manager


The Regional Monuments Board – Regional centre
Trenčín

Office Prievidza
J. Červeňa
34, 971 73 Prievidza look the map
tel.:
+421/46/2451111
fax:
+421/46/2451855
e-mail:
podatelna.pd@pamiatky.gov.sk
Ing.
Mária Dvončová
– Manager


The Regional Monuments Board
Regional centre Žilina

Mariánske nám.19,
010 01 Žilina look the map
tel.: +421/41/2452111
fax: +421/41/2452855
e-mail: podatelna.za@pamiatky.gov.sk
Ing.
Miloš Dudáš, CSc. – Manager

The Regional Monuments Board – Regional
centre Žilina

Office Martin

S.H.
Vajanského 1, 036 01 Martin look the map
tel.:
+421/43/2452111
fax:
+421/43/2452855
e-mail:
podatelna.mt@pamiatky.gov.sk
Ing. arch. Karol Ďurian –
Manager

The Regional Monuments Board
-Regional centre Žilina
Office Ružomberok

Š. N. Hýroša 1, 034 01 Ružomberok
look the map
tel.: +421/44/2451111
fax:
+421/44/2452855
e-mail:
podatelna.rk@pamiatky.gov.skThe Regional Monuments
Board
Regional
centre Nitra
Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
look the map
tel.: +421/37/2451111
fax: +421/37/2451855
e-mail: podatelna.nr@pamiatky.gov.sk
PhDr. Peter Jurkovič – Manager

The Regional Monuments Board – Regional centre Nitra
Office
Topoľčany
Kukučínova 30, 955
01 Topoľčany look the map
tel.: +421/38/2451122
fax: +421/38/2451855
e-mail: podatelna.to@pamiatky.gov.sk
Ing.
arch. Eva Gažiová – Manager

The Regional Monuments Board – Regional centre Nitra

Office
Komárno

Senný trh 6, 945 01
Komárno look the map
tel.: +421/35/2452121
fax: +421/35/2452855
e-mail:
podatelna.kn@pamiatky.gov.sk

The Regional Monuments
Board

Regional centre Prešov

Hlavná 115, 080 01 Prešov look the map
tel.: +421/51/2452812
fax: +421/51/2452855
e-mail:
podatelna.po@pamiatky.gov.sk
Mgr. Marián Uličný, PhD. –
ManagerThe
Regional Monuments Board – Regional centre Prešov
Office
Poprad – Spišská Sobota

Sobotské nám. 1735/16,
058 01 Poprad – Spišská Sobota look the map
tel.: +421/52/2451111
fax:
+421/52/2451855
e-mail: podatelna.pp@pamiatky.gov.sk
Ing. arch.
Iveta Bujnová – Manager

The
Regional Monuments Board – Regional centre Prešov
Office
Levoča

Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča
look the map
tel.: +421/53/2452111
fax: +421/53/2452855
e-mail: podatelna.le@pamiatky.gov.sk
JUDr. Mgr.
Gabriel Lukáč – Manager

The Regional Monuments
Board
– Regional centre Košice

Hlavná 25, 040 01
Košice look the map
tel.: +421/55/2455111
fax:
+421/55/2455855
e-mail:
podatelna.ke@pamiatky.gov.sk
Ing. Kristína
Markušová –
Manager

The Regional
Monuments Board – Regional centre Košice
Office Rožňava

Betliarska 6, 048 01
Rožňava look the map
tel.: +421/58/2451111
fax: +421/58/2451855
e-mail:
podatelna.rv@pamiatky.gov.sk
Ing. arch. Timár Miroslav – Manager

The Regional Monuments Board – Regional centre
Košice

Office Spišská Nová Ves in
Levoča

Nám. Majstra
Pavla 41, 054 01 Levoča look the map
tel.: +421/53/2452128
fax: +421/53/2452855
e-mail:
podatelna.sn@pamiatky.gov.skRegional restoration ateliers
Bratislava

Cesta na
Červený most 6, 814 06 Bratislava look the map
tel.: 02/20464417

tel.:
02/20464211


e-mail:
zuzana.tahy@pamiatky.gov.sk, ora.ba@pamiatky.gov.sk,
zuzana.tahy@gmail.com


Mgr. Zuzana Benčeková – Manager

Regional
restoration ateliers Levoča
Nová 55, 054 01 Levoča look the map
tel.: 053/4512 819
tel.: 053/4512 243
tel.: 053/4514
484
e-mail: ora.levoca@pamiatky.gov.sk
Mgr. Spaleková Eva –
Manager