Skip to content

Contact Us

General director: PhDr.Radoslav Ragač,PhD.
Tel.: +421/2/20464 101
E-Mail: radoslav.ragac@pamiatky.gov.sk or podatelna@pamiatky.gov.sk
Operator: +421/2/20464 111
Fax: +421/2/5477 5844

Central address:
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (The Monuments Board of the Slovak Republic)
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
Slovak republic

Regional Centre and Workplaces