Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zoznam vyhlásených NKP za rok 2017

18. júna 2018

 • Vysoké Tatry, zastávka TEŽ Nový Smokovec
 • Vysoké Tatry, zastávka TEŽ Popradské Pleso
 • Svit, stanica železničná
 • Spišský Štiavnik, kaplnka prícestná s areálom
 • Spišské Podhradie, Podzámková 43, dom remeselnícky
 • Lemešany, kaštieľ
 • Jasenová, škola pamätná
 • Hodruša-Hámre, dom meštiansky č. 587
 • Banská Bystrica, Lazovná 6, škola
 • Bratislava, Mýtna 1, rozhlas
 • Trnava, Ul. Zelený kríček, vila s areálom
 • Vysoké Tatry, časť Tatr. Lesná,  sanatórium Detský raj
 • Bratislava-Devín, Rytierska 1, dom meštiansky
 • Banská Štiavnica, Údolná 1, dom banícky
 • Pezinok, Ul. M.R.Štefánika 13, dom vinohradnícky
 • Pezinok, Ul. M.R.Štefánika 15, dom vinohradnícky
 • Senica, Štefánikova 724, letohrádok (sokolovňa)
 • Vysoké Tatry, časť Nová Polianka,sanatórium
 • Trenčín-Zlatovce, domov detský s areálom
 • Tomášov, kaplnka r. k. sv. Kríža na cintoríne
 • Bardejov, nemocnica
 • Matysová, fara gr. k.
 • Kátlovce, dom ľudový
 • Iža, kostol r. k. sv. Michala Archanjela
 • Demandice, kostol r. k. sv. Michala a cintorín príkostolný
 • Zemianska Olča, kostol ref.
 • Zlatná na Ostrove, kostol ref.
 • Komárno - Nová Stráž, kostol r. k.
 • Moča, kostol ref.
 • Nezbudská Lúčka, hrad (Starhrad)
 • Šišov, socha sv. Jána Nepomuckého na oplotení fary
 • Prievidza, socha na stĺpe (Panna Mária Immaculata)
 • Marcelová, kostol ref.
 • Humenné, most cestný
 • Lipovec, kostol ev. a. v.
 • Šaľa, stanica transformátorová
 • Kostolná pri Dunaji, dom ľudový č. 135
 • Devičany, dom vinohradnícky
 • Horovce, mauzóleum
 • Kľačno, kostol s areálom
 • Liptovské Revúce, kostol
 • Nižná Boca, kostol
 • Zlaté Moravce, cintorín
 • Zlaté Moravce, kláštor
 • Zvolen, archeologické nálezisko, val
 • Papradno, súsošie na podstavci
 • Príbovce, kostol
 • Trenčín, socha na podstavci
 • Veľká Paka, archeologické nálezisko, mohyla
 • Kučín, r.k.kost. Obetovania Pána - monštrancia baroková z pol. 18. stor.
 • Báč, r.k.kos. sv. Antona Pad. - relikviár Krv. sĺz PM ranobarok. po 1715
 • Báč, r.k. kos. sv. Antona Pad. - súsošie Krst Krista rustikálne, 1. pol.19. st.
 • Báč, r.k.kost. sv. Antona Pad. - sochy voľné sv. Petr a Pavol, barok, pol. 18. st.
 • Báč, r.k. kost. sv. Antona Pad. - obraz závesný Púť veriacich, okolo 1716
 • Báč, r.k. kost. sv. Antona Pad. - pacifikál neskorobarokový z 2. pol. 18. stor.
 • Báč, r.k. kost. sv. Antona Pad - pacifikál klasicistický zo začiatku 19. stor.
 • Báč, r.k. kost. sv. Antona Pad. - paramentáre súpr. 3 ks rokoko, 2. pol. 18. st.
 • Bátorove Kosihy, ref.k.c. kostol - kalich renesančný z 1. pol. 17. stor.
 • Levoča, ev.a.v. kostol - tympany 2 ks barokové z konca 17. až zač.18. stor.
 • Baka, r.k. kostol Vš.sv. - oltár b. PM barok.klasicizujúci koniec 18. stor.  
 • Dolný Štál, r.k.kos.sv.Martina - obraz Anna vyučuje Máriu a rám kon.18. stor. 
 • Čalovec, ref. k.c. kostol - kalich renesančný s got. prvkami z r. 1652
 • Dun.Streda, r.k.k.PM/Juraja/ - vrchnák krst. a sús. Krst Krista, 2. pol. 18.st.
 • Dun.Streda, r.k.kos. PM/sv.Juraja/ - sanktuárium s mrežou, got. z 15. stor.
 • Dun.Streda, r.k.kos. PM/sv.Juraja/ - lavice kostolné -súprava 5 ks z r. 1794
 • Dun.Streda, r.k.kos. PM/sv.Juraja/ - dver vnútorné 2-krílové,  z pol. 18. stor.
 • Somotor, ref. k.c. kostol - pokál s vrchnákom neskororenesančný z r. 1670
 • Čičarovce, ref. k.c. kostol - tanier liturgický neskororenesančný, 17. stor.
 • Krišovská Liesková, ref. k.c. kostol - tanier liturg. neskororenesančný, 17. st.
 • Modrany, ref. k.c. kostol - kanvice liturg. súprava 2ks, barok z konca 18. stor.
 • Komárno, ref. k.c. kostol - kalich ranobarokový z 2. pol. 18. stor.
 • Komárno, ref. k.c. kostol - tanier liturg.,  moderna zo 40. rokov 20. stor.
 • Komárno, ref. k.c. kostol - kanvica liturg., raný barok zo 4. štvrtiny 17. stor.
 • Giraltovce, ev. a.v. kostol - cibórium neskorobarokové zo začiatku 19. stor.
 • B.Štiavnica, r.k. kostol Nan.PM - kalich, paténa a puzdro, 60.-70. r. 18. stor. 
 • Horná Potôň, ref.k.c. far. úrad - kanvica liturg.cín od.J.Zimmermana z r. 1870
 • Kost. Kračany, r.k.kost.sv.Bartolomeja-obraz Ukrižovaný, nazar. pol. 19. stor.
 • Sp. Štvrtok, r.k. kostr.sv. Ladislava-dvere gotické 1-krídl.s kovaním, 15. stor.
 • Okoč-m.č. Opatovský Sokolec, ref.k.c. far. úrad  - paténa z r. 1833
 • Sap, ref.k.c. far. úrad - kalich strieborný pozl. hladký barokový z r. 1726
 • Sap, ref.k.c. far. úrad  kanvica liturg.cínová  od J.Kleina z Gyoru z r. 1820
 • Michal na Ostrove, r.k. kost. sv. Michala - oltár b. Krstu Krista z 1. pol. 19. st.
 • Michal na Ostrove, r.k. kost. sv. Michala - pacifikál, rokoko z 2. pol. 18. stor.
 • Štvrtok na Ostr., r.k.kost. sv.Jakuba - monštrancia baroková, koniec 17. stor.  
 • Topoľníky, r.k. kost. Nar. P.Márie - kalich novosloh historizujúci z 19. stor. 
 • Trhová Hradská, r.k.far. úrad  - kalich klasicistický z r. 1832
 • Trhová Hradská, r.k.far. úrad - pacifikál klasicistický z prelomu 18. a 19. stor.
 • Trh. Hradská, r.k.kost. sv.Anton Pad.- krstiteľnica klasicist., koniec 18. st.
 • Volkovce, r.k. kost. sv. Jakuba st. - kalich barokový z r. 1749
 • Volkovce, r.k. kost. sv. Jakuba st. - monštrancia baroková z 1. pol. 18. stor.
 • Prievidza, piarist. kláštor - obrazy sv. Jozefa Kalaz. - súbor 11 ks, 70.r. 18. st.
 • BA 1-St. Mesto, kaplnka sv. Kataríny - sanktuárium got. kamenné z r. 1311
 • Zemianske Kostoľany, r.k.kos. sv. Jána K. - monštrancia rokoko, 2. pol.18. st.
 • Zem. Kostoľany, r.k.kost.sv. Jána Krs. - monštrancia klasicistická, zač. 19.st.
 • Zem. Kostoľany, r.k.kost.sv. Jána Krst. - kríž nástenný rustikálny, 19. stor.
 • Zem. Kostoľany, r.k.kost.sv. Jána Krst. - krstiteľnica kameń, barok., r. 1731
 • Ľubica, r.k.kos.sv.Ducha - obraz záv. Kristus pred súdom, neskororen., 17. st.
 • Ľubica, r.k. far.úrad. - socha voľná P.Márie, drev. gotická z konca 14. stor.
 • Vlková, r.k. kostol PM - kríž nástenný drevený klasicizujúci z 2. pol. 19. stor.
 • Vlková, r.k. kostol PM - kríž proces. drevený neskorobarokový z 2. pol. 18.str.
 • Vlková, r.k. kost. PM - obraz záv. Zvest. PM, neskorý barok, z 2. pol. 18. stor.
 • Vlková, r.k. kostol PM - dvere 1-krídl. drevené, barok neskorý zo 4./4 18. str.
 • Hervartov, r.k. kostol - oltár Ukrižovania od M. Holzela, novogotika z r. 1891
 • Vlková, r.k. kost. PM - stolík odkladací, klasicistický zo začiatku 19. stor.
 • Vlková, r.k. kost. PM - svietnik olt. drevený barokový z 1. polovice 18. stor.
 • Vlková, r.k. kost. PM - svietniky - súprava 2ks, barokové z 1. pol. 18. stor.
 • Vlková, r.k. kost. PM - svietniky - súprava 4ks, barokové z 1. pol. 18. stor.
 • Tomášov, r.k.far. úrad - kalich barokový hladký z r. 1723
 • Tomášov, r.k.far. úrad - kalich eklektický s reliéfmi evanjelistov z r. 1855
 • Tomášov, r.k.far. úrad - monštrancia baroková z 2. tretiny 18. stor.
 • Dolný Badín, r.k.far. úrad - sväteničky súprava 2ks, klasicist. z 1. pol. 19. stor.
 • Dolný Badín, r.k. kost. sv. Michala - zvon barokový od S. Preisa z r. 1771
 • Dolný Badín, r.k. kost. sv. Michala - zvon klasicist. od H.Eberharda z r. 1818
 • Giraltovce, ev. a.v. kostol - krstiteľnica klasicistická z 1. polovice 19. stor.
 • Trenčianske Teplice, park kúpeľný č. ÚZPF 1330/2 (rozšírenie územia parku)
 • Kráľová pri Senci, dom ľudový a múr ohradný s bránou č. 471 (zrušené rozhodnutím MKSR)

ZAMIETNUTÉ:

 • Kolárovo, mlyn elektrický
 • Olejníkov – Majdan, dom ľudový (drevenica)
 • Buzitka, pomník
 • Zohor, kaplnka
 • Levoča, Dlhá 235/1, dom meštiansky
 • Vysoké Tatry, časť Nový Smokovec, zotavovňa
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti