Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Železničná stanica v Banskej Bystrici sa stala národnou kultúrnou pamiatkou

21. augusta 2018

Železničné stanice patria medzi verejné miesta, ktoré sú často navštevované. Staničné budovy na Slovensku vo väčšine prípadov do dnešnej doby zostali zachované tak, ako boli vybudované v dobe najväčšieho rozvoja železníc. Zaslúžia si našu pozornosť, keďže veľká časť z nich sa v súčasnosti považuje za cenné architektonické diela. Železničná stanica v Banskej Bystrici si do dnešnej doby zachovala svoje monumentálne pôsobenie v rámci urbanizmu časti mesta a nadčasovo pôsobiace architektonické a výtvarné hodnoty. Predstavuje kvalitné architektonické dielo v rámci dodnes zachovaných verejných stavieb, ale najmä v rámci zachovaných príkladov realizácií železničných stavieb 40. rokov 20. storočia. Súbor objektov je nositeľom historickej, spoločenskej, architektonickej a výtvarnej pamiatkovej hodnoty.
 
Železničná stanica v Banskej Bystrici bola realizovaná na základe rozvojových plánov mesta Banská Bystrica ako jedna z jeho najdôležitejších stavieb, na okraji vtedajšieho intravilánu z dôvodu, aby predpokladaná mestská zástavba nebola blokovaná a železničná stanica nebola prekážkou v jeho rozvoji. Výpravná budova bola stavaná v rokoch 1941 – 1945 na základe víťazného návrhu významného slovenského  architekta Jána Štefanca, v duchu funkcionalizmu s prvkami klasicizujúcej moderny. Budova je zachovaná v podstatnej miere autenticky čo sa týka hmotovo – priestorového, disdpozičného, konštrukčného a materiálového riešenia, vrátane výtvarných prvkov. Architektonické riešenie vychádza s uplatnenia pomerne strohého exteriéru aj interiéru stavby. Budova výpravná je symetricky komponovaná stavba s pozdĺžnou orientáciou dlhšej osi v smere železničnej trate. Ústredný akcent architektonickej kompozície tvorí prevýšená hmota odbavovacej haly so železobetónovým skeletom a kazetovým stropom, po stranách nadväzujú dvojpodlažné bočné krídla pre prevádzku a vybavenosť. Z odbavovacej haly je smerom ku koľajisku prístup na prvé nástupište s nitovanou oceľovou konštrukciou podopretou stĺpmi, opretou o južnú fasádu. V úrovni vstupov na prízemie odbavovacej haly je parter budovy oddelený výraznou líniou predsunutej markízy. Zachované sú obklady povrchov z ušľachtilých prírodných materiálov. Umelecko – historicky a výtvarne hodnotné sú dve sochy v predpolí stanice – robotník a drevorubač od akademického sochára Fraňa Gibalu a osem vitrážových okenných výplní v úzkych vysokých oknách odbavovacej haly od akademických výtvarníkov realizované v intenciách socialistického realizmu.
 
Budova novej železničnej stanice v Banskej Bystrici bola otvorená pre verejnosť v roku 1951. Po vyše 60. rokoch prevádzkovania sa stala historicky pamiatkovo chráneným objektom, súčasťou pamiatkového fondu Slovenskej republiky resp. kultúrneho dedičstva štátu. Objekt železničnej stanice v Banskej Bystrici bol zapísaný v roku 2018 za národnú kultúrnu pamiatku do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu.
 
Pohľad na časť severnej uličnej fasády so sochárskym dielom Odbavovacia hala s kazetovým stropom Severná strana odbavovacej haly s prevádzkami služieb Umelecké vitráže s motívmi banských miest Prvky pôvodného interiéru odbavovacej haly Prvky pôvodného interiéru odbavovacej haly Prvky pôvodného interiéru odbavovacej haly
 
Zo zdrojov: KPÚ Banská Bystrica, PÚ SR Bratislava, ARCHINFO
Foto: Ing. Andrea Ľuptáková, KPÚ Banská Bystrica
 

<<< Späť na aktuality KPÚ Banská Bystrica

 

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti