Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zbierka digitálnych fotografií

zverejnené: 27. apríla 2012
aktualizované: 25. októbra 2014

Zbierka digitálnych fotografií bola založená v roku 2004. CD a DVD nosiče sa evidujú v prírastkovej knihe. Prvé digitálne zábery sú z roku 2002. Vtedy bola zdokumentovaná archeologická lokalita Kláštorisko v Letanovciach, Spišský hrad v Žehre, pamiatková rezervácia Bratislava, Levoča, Spišské Podhradie a Spišská Kapitula, Banská Štiavnica, Vlkolínec, Spišská Sobota, ďalej Hronsek, Devín, drevená sakrálna architektúra na Slovensku. Autormi fotografií sú Peter Fratrič a Terézia Volková.

V roku 2004 sa v rámci plnenia úlohy Revízia ústredného zoznamu pamiatkového fondu na Slovensku prijala zásada, že fotodokumentácia kultúrnych pamiatok sa môže uskutočňovať aj digitálnym fotoaparátom. Pracovníčka archívu Terézia Volková vypracovala usmernenie pre archivovanie a odovzdávanie digitálnych fotografií do Archívu Pamiatkového úradu SR. Od tohto roku pravidelne pribúda do tejto zbierky fotodokumentácia národných kultúrnych pamiatok z celého Slovenska, hlavne z plnenia úlohy revízie nehnuteľných a hnuteľných kultúrnych pamiatok. Na jednom CD alebo DVD sa vyskytujú zábery na kultúrne pamiatky z celého okresu alebo obce. Ojedinele sa na jednom nosiči vyskytujú len fotografie jednej kultúrnej pamiatky. Autormi týchto záberov sú okrem profesionálneho fotografa aj pracovníci – pamiatkari krajských pamiatkových úradov, ktorí sa podieľajú na plnení úlohy revízie.

K 31. 12. 2011 je zaevidovaných 320 kusov DVD a CD.

Viera Plávková

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti