Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PZ Zlaté Moravce

zverejnené: 24. apríla 2013
aktualizované: 12. novembra 2015

Pamiatková zóna Nové Mesto nad Váhom
Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Nitra: Ing. Anna Valeková
Spracovatelia: Ing. arch. Eva Gažiová, Anna Jurišová, Ivan Bielik, Ing. Darina Ulrychová, CSc, Mgr. Peter Bisták
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA - pracovisko Topoľčany, Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany, 2006

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Nitra - pracovisko Topoľčany, Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Zlaté Moravce - Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt (PDF, 799 kB)
PZ Zlaté Moravce - Záverečné ustanovenia (PDF, 473 kB)

MAPY:
Grafická dokumentácia (PDF, 3334 kB)
Výkres č. 1 - Historická katastrálna mapa Zlatých Moraviec z roku 1857
(JPG, 78 kB)
Výkres č. 2 - Historická katastrálna mapa Zlatých Moraviec z roku 1864 (JPG, 65 kB)
Výkres č. 3 - Historická katastrálna mapa Zlatých Moraviec z konca 19. storočia (JPG, 78 kB)
Výkres č. 4 - Vymedzenie pamiatkového územia (PDF, 2746 kB)
Výkres č. 5 - Slohová analýza objektov na území PZ Zlaté Moravce (PDF, 1884 kB)
Výkres č. 6 - Rozbory pamiatkových hodnôt objektov a priestorov územia (PDF, 2129 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Zlaté Moravce - Historické fotografie (PDF, 2955 kB)
PZ Zlaté Moravce - Chránené pohľady (PDF, 1406 kB)
PZ Zlaté Moravce - Letecký pohľad (PDF, 589 kB)

PRÍLOHY:
Zoznam evidenčných listov + tabuľkový prehľad objektov (PDF, 245 kB)
PZ Zlaté Moravce - Evidenčné listy (PDF, 5527 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti