Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PZ Topoľčany „Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany“

26. októbra 2014

Pamiatková zóna Topoľčany „Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany“
Aktualizované zásady ochrany

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Nitra: Ing. Anna Valeková
Spracovatelia: Ing. arch. Eva Gažiová, Anna Jurišová, Ivan Bielik, Ing. Darina Ulrychová CSc., Mgr. Peter Bisták

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA - pracovisko Topoľčany, Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany, 2010

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Nitra - pracovisko Topoľčany, Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Topoľčany „Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany“ - Aktualizované zásady ochrany (PDF, 586 kB)
PZ Topoľčany „Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany“ - Záverečné ustanovenia (PDF, 576 kB)

MAPY:
Rukopisná mapa I. vojenského mapovania z roku 1782 (JPG, 1711 kB)
Rukopisná mapa II. vojenského mapovania z roku 1838 (JPG, 941 kB)
Rukopisná mapa III. vojenského mapovania z roku 1882 (JPG, 320 kB)
Katastrálna mapa mesta z 2. polovice 19. storočia (JPG, 202 kB)
Katastrálna mapa mesta z roku 1895 (JPG, 422 kB)
Schématický náčrt stredovekého mesta (JPG, 724 kB)
Katastrálna mapa mesta z 2. polovice 19. storočia (JPG, 141 kB)
Mapa mesta z roku 1955 (JPG, 185 kB)
Mapa mesta z roku 1994 (JPG, 171 kB)
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (JPG, 197 kB)
Výkres č. 2 - Vymedzenie územia (PDF, 3364 kB)
Výkres č. 3 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov územia (PDF, 7280 kB)
Výkres č. 4 - Slohová analýza objektov (PDF, 3566 kB)
Výkres č. 5 - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 7087 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
Fotografie od konca 19. storočia po súčasnosť (PDF, 652 kB)
Letecké zábery na mesto (PDF, 155 kB)
Chránené pohľady (PDF, 751 kB)
Prvky uličného interiéru a uličného parteru (PDF, 287 kB)
Zábery na rezervné plochy (PDF, 210 kB)

PRÍLOHY:
Zoznam podkladov a príloh (PDF, 145 kB)
Tabuľkový prehľad jednotlivých kategórii objektov (PDF, 155 kB)
Evidenčné listy
(PDF, 1315 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti