Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PZ Smolník

zverejnené: 25. júla 2017
aktualizované: 19. októbra 2017

Pamiatková zóna Smolník - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice: Ing. Kristína Markušová
Kolektív spracovateľov: Ing. arch. Eva Šmelková,
Ing. arch. Miroslav Timár, Ing. arch. Róbert Kiráľ, Mgr. Martin Horváth - archeológia, Ing. Vladimír Sobota - historická zeleň
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE - pracovisko Rožňava,
Betliarska 6, 048 01 Rožňava, 2017

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Košice - pracovisko Rožňava, Betliarska 6, 048 01 Rožňava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

 

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Smolník - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 1530 kB)
PZ Smolník - Záverečné ustanovenia (PDF, 513 kB)


MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (PDF, 3020 kB)
Výkres č. 2 - Právny stav (PDF, 4002 kB)
Výkres č. 3 - Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 3804 kB)
Výkres č. 4 - Návrh zásad ochrany (PDF, 3804 kB)


FOTOGRAFIE:
PZ Smolník - Chránené diaľkové pohľady (PDF, 643 kB)
PZ Smolník - Chránené pohľady v interiéri sídla (PDF, 2864 kB)
PZ Smolník - Priestorové dominanty (PDF, 1067 kB)
PZ Smolník - Pohľady z veže hlavnej dominanty (PDF, 1248 kB)
PZ Smolník - Historické fotografie (PDF, 2246 kB)
PZ Smolník - Historické mapy (PDF, 3969 kB)


PRÍLOHY:
PZ Smolník - Národné kultúrne pamiatky (PDF, 2025 kB)
PZ Smolník - Objekty vytypované na vyhlásenie za NKP (PDF, 1427 kB)
PZ Smolník - Objekty s pamiatkovými hodnotami (PDF, 2699 kB)
PZ Smolník - Zeleň s pamiatkovými hodnotami (PDF, 1502 kB)
PZ Smolník - Rezervné plochy (PDF, 939 kB)
PZ Smolník - Objekty s rušivými prvkami (PDF, 1228 kB)
PZ Smolník - Súpis parciel (PDF, 103 kB)
PZ Smolník - Vyhláška o vyhlásení PZ z roku 1997 (PDF, 877 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti