Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PZ Bratislava - centrálna mestská oblasť

zverejnené: 5. februára 2016
aktualizované: 15. decembra 2016

Pamiatková zóna Bratislava - centrálna mestská oblasť

 

Spracovatelia kapitol A.-H.:
Hlavný koordinátor: PhDr. Ivo Štassel
Hlavný spracovateľ: Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
Spoluautori: PhDr. Zuzana Zvarová, PhDr. Viera Obuchová, CSc, PhDr. Jana Hamšíková, Ing. arch. Alexander Németh, Ing. arch. Klára Hrončoková, Mgr. Peter Horanský, Mgr. Branislav Resutík, PhDr. Mária Grígerová
Externí spoluautori: PhDr. P. Baxa, Ing. Veronika Vágenknechtová
Externí spolupracovníci: Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, Prof. Ing.arch. Matúš Dulla, DrSc, Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Grafické práce: Ing. arch. Michal Škrovina, Ing. arch. Alexander Németh, Mgr. Peter Horanský
Fotografie: Mgr. Peter Horanský, Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
Konzultant: Ing.arch. Ľudmila Husovská
 

Spracovatelia kapitoly CH.:
Krajský pamiatkový úrad Bratislava
riaditeľ krajského pamiatkového úradu: PhDr. Peter Jurkovič
zodpovední riešitelia: Ing. arch. Ján Mackovič, PhDr. Viktor Ferus, Mgr. Innet Baloghová, Mgr. Katarína Hörmannová, Mgr. Mária Bartová, Ing. Miriam Glejteková, Mgr. Eva Falbová, Ing. Natália Foltinovičová PhD., PhDr. Karel Prášek
Fotografie: Ing. arch. Ivan Staník
Spolupráca: Ing. arch. Peter Andráši

PDF súbory sa otvárajú do nového okna:

Textová časť:

Zásady ochrany Pamiatkového územia Bratislava - centrálna mestská oblasť - text (PDF, 8134 kB)

Dodatok č. 1 k Zásadám ochrany Pamiatkového územia Bratislava - centrálna mestská oblasť, aktualizácia (PDF, 112 kB)

Záverečné ustanovenia (PDF, 72 kB)

Mapy:

Oblasti (JPG, 6490 kB)

Pamiatkový rozbor (PDF, 15289 kB)

Sektory (JPG, 9914 kB)

Širšie vzťahy (JPG, 12876 kB)

Výkres zásad (PDF, 15171 kB)

Fotografické prílohy:

Celkové pohľady (PDF, 1617 kB)

Chránené pohľady a priehľady (PDF, 5805 kB)

Panorámy (PDF, 5263 kB)

Staré fotografie (PDF, 9782 kB)

Uličné pohľady (PDF, 7163 kB)

Veduty (PDF, 2627 kB)


 


Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti