Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Výzva na podávanie nominácií na Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej

16. marca 2020

Cena PU SR logoPamiatkový úrad Slovenskej republiky udelí v roku 2020 po trinástykrát Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky (ďalej len cena). Cena bude udelená pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel, ktorý sa oslavuje každoročne 18. apríla.

Laureáta ceny vyberie 7-členná komisia odborníkov, ktorú podľa štatútu ceny vymenovala generálna riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Ocenení budú maximálne 3 nominovaní, z toho jeden in memoriam.

Členmi komisie sú: Mgr. Slavomír Katkin (predseda), Ing. Miloš Dudáš, CSc, PhDr. Peter Maráky, Mgr. Martina Orosová, Ing. Eva Semanová, Mgr. Peter Škulavík, Ing. Anna Valeková.

Uzávierka nominácií je 17. februára 2020. Nominácie sa posielajú písomnou formou poštou alebo emailom na adresu predsedu a tajomníčky komisie. Nominácia musí obsahovať stručný životopis kandidáta a odôvodnenie jeho nominovania v danom roku.

Predseda komisie: Mgr. Slavomír Katkin, slavomir.katkin@pamiatky.gov.sk, tel. 02/204 64 203
Tajomníčka komisie: Mgr. Katarína Lacková, katarina.lackova@snm.sk, tel. 0907 536 369
Poštová adresa: Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava

Viac informácií o Cene Pamiatkového úradu SR >> Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti