Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Výzva na podávanie nominácií na Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej

1. februára 2018

Cena PU SR logoPamiatkový úrad Slovenskej republiky udelí v roku 2018 po jedenásty krát Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky (ďalej len Cena). Cena bude udelená pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel, ktorý sa oslavuje každoročne 18. apríla.

Laureáta ceny vyberie 7-členná komisia odborníkov, ktorú podľa štatútu ceny vymenovala generálna riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Ocenení budú maximálne 3 nominovaní, z toho jeden in memoriam.

Členmi komisie sú: Mgr. Slavomír Katkin (predseda), Ing. Miloš Dudáš, CSc, PhDr. Peter Maráky, Mgr. Martina Orosová, Ing. Eva Semanová, Mgr. Peter Škulavík, Ing. Anna Valeková.

Uzávierka nominácií je 26. februára 2018. Nominácie sa posielajú písomnou formou poštou alebo mailom na adresu predsedu a tajomníčky komisie. Nominácia musí obsahovať stručný životopis kandidáta a odôvodnenie jeho nominovania v danom roku.

Predseda komisie: Mgr. Slavomír Katkin, slavomir.katkin@pamiatky.gov.sk, tel. 02/204 64 203

Tajomníčka komisie: Mgr. Mária Riháková, maria.rihakova@snm.sk, tel. 02/204 91 242

Poštová adresa: Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava

Bližšie informácie o cene Pamiatkového úradu SR >> Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti