Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Vývoj stavebno-technického stavu a vlastníckej formy pamiatok

26. júna 2013

Roky 1989 - 2013
 
Stavebno-technický stav pamiatok sa podarilo vďaka grantovým programom stabilizovať. Od roku 1993 postupne klesalo percento stav dobrý (1)  z 34 % v roku 1993 na 29.65 % v roku 2006 a v roku 2007 sa vrátilo na 30.50 % a 31.0 % v roku 2010.
Podiel ohrozených pamiatok, stav narušený (3) a dezolátny (4) klesá aj naďalej z 27 % v roku 1994 na 24.55 % v roku 2006 a 23.60 % v roku 2010.
Stav väčšiny pamiatok sa presunul do kategórie – vyhovujúci (2), z 33%  na skoro 40 %. Spolu so stavom dobrý je v roku 2013 viac ako 70 % pamiatkového fonduv uspokojivom stave.
 
stav v %
1993
1996
2004
2007
2010
2011
 2013
1 – dobrý
34
32.0
30.75
30.5
31.0
31,3
31,2
2 - vyhovujúci
33
35.0
38.25
39.7
39.3
38,8
38,5
3 – narušený
20
20.0
19.75
19.15
18.8
19,7
19,9
4 – dezolátny
7
 5.7
5.50
4.75
4.8
5,6
5,8
5 – v obnove
6
 7.3
5.75
5.90
5.1
4,6
4,6
 
Vývoj vlastníckej formy vlastníkov pamiatok verne odráža spoločenské zmeny a reformy.
Podiel štátu klesol postupne z 36 % v roku 1989 na 9.00 % v roku 2013. Najväčšie úbytky pamiatok vo vlastníctve štátu boli v rokoch keď štát vracal majetky v rámci reštitúcií (1990 – 1994), pri presune kompetencii a majetku na obce (1997) a na VÚC (2006).  Prejavila sa tak delimitácia majetku štátu hlavne v rezorte zdravotníctva, školstva a kultúry na obce a VÚC.
 
vlastníctvo v %
1993
1996
2004
2007
2010
2011
 2013
štát
36.0
20.0
15.3
 9.16
9.0
9
9
samospráva
20.0
24.0
24.0
27.91
25.7
26
26
cirkvi
23.0
23.0
23.5
23.88
26.15
25
26
právnické osoby
0.0
5.0
8.0
 9.02
9.15
10
9
fyzické osoby
24.0
28.0
29.2
30.03
30.0
30
30
 
 

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti