Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Viac o evidencii NKP

26. júna 2013

Pôvodná kategória Národných kultúrnych pamiatok (NKP) sa s ohľadom na tradície a dokumentovanie tohto javu zachováva iba ako údaj v príslušnom registri ústredného zoznamu. Tieto pamiatky tvoria aj teraz významnú časť pamiatkového fondu. Ide o:

69 nehnuteľných  pamiatok, alebo ich súborov 3 hnuteľné (dielo majstra Pavla v Levoči, dielo Szilassyho a diecézna knižnica v Nitre) pričom diecézna knižnica sa stala súčasťou knižničného fondu, ktorý je chránený podľa  zákona o knižniciach.

V súčasnosti evidujeme v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR 9 807 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré tvorí 15 406 pamiatkových objektov, 14 781  hnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré tvorí 33 163 pamiatkových predmetov. 


Prehľad počtu pamiatkových objektov na Slovensku podľa okresov - čím je intenzita farby tmavšia, tým je v danom okrese viac NKP

 

 

 

 

 

 

Informatívna mapka s farebným vyznačením počtu pamiatkových objektov v jednotlivých okresoch, čím je intenzita farby tmavšia, tým je v danom okrese viac NKP.

 

Zoznam vybraných národných kultúrnych pamiatok

Okrem národných kultúrnych pamiatok chránime:

5 lokalít v zozname Svetového kultúrneho dedičstva (čítajte viac o lokalitách SKD)
28 pamiatkových rezervácií
83 pamiatkových zón

Druhové členenie nehnuteľných NKP*:

druh nehnuteľnej NKP
 k 1.1.2011
 k 1.1.2012
 k 1.6.2013
Archeologické náleziská
393
408418
Pamiatky architektúry a urbanizmu
8 164
 8 5878886
Pamiatky histórie
1 399
 1 4011408
Ľudové staviteľstvo
2 043
 2 0662088
Výtvarné pamiatky
1 450
 1 6071653
Pamiatky vedy, výroby a techniky
524
 537547
Historická zeleň
373
 389406
*NKP - Národná kultúrna pamiatka

Evidenciu pamiatkového fondu členíme aj podľa dalších hľadísk, napr.:

  • územné rozdelenie (kraje, okresy, mesta, obce a katastre),
  • druhové členenie (architektúra, zvlášť ľudová architektúra, archeológia, historická zeleň, technické pamiatky, pamiatky histórie a výtvarné pamiatky),
  • členenie podľa typu (kostoly, meštianske domy, kaštiele, hrady a pod.) 
Okrem prehľadov podľa určitého rozdelenia dlhodobo sledujeme aj tieto údaje:
stavebno – technický stav pamiatok vlastníctvo - vlastnícku formu nárast, resp. úbytok pamiatkového fondu.  

Ochrana kultúrnych pamiatok prináša obmedzenia predovšetkým ich vlastníkom. Okrem povinnosti dáva súčasná legislatíva vlastníkom kultúrnych pamiatok aj určité výhody a úľavy.

Vývoj stavebno-technického stavu a vlastníckej formy pamiatok

V rámci grantového systému MK SR je pre vlastníkov kultúrnych pamiatok určený ďaľší program: Obnovme si svoj dom. Podrobnosti sú uvedené na stránke MK SR

 

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti