Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

test video

21. februára 2014

alebo iniciatíva Značka Európske dedičstvo (PDF, 785 kB) je novou iniciatívou Európskej únie, vybudovanou na základe medzivládnej iniciatívy z roku 2006, a oficiálne ustanovenou rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1194/2011/EÚ[1].

logo iniciatívy Cieľom značky „Európske dedičstvo“ je posilniť pocit príslušnosti Európanov – najmä mladých ľudí – k Európskej únii na základe spoločných hodnôt a prvkov histórie a kultúrneho dedičstva Európy, ako aj úctu k národnej a regionálnej rozmanitosti, a zároveň zintenzívniť medzikultúrny dialóg. Udelenie značky „Európske dedičstvo“ vyzdvihuje symbolickú hodnotu a zvyšuje prestíž lokalít, ktoré zohrávali významnú úlohu v histórii a kultúre Európy a/alebo pri budovaní Európskej únie.

O udelenie značky sa môžu uchádzať pamiatky hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva ako i prírodné lokality, ktorých význam v spojení s kľúčovými udalosťami, osobnosťami alebo hnutiami  európskej histórie a európskej integrácie presahuje hranice jedného štátu a prispieva k rozvoju a propagácii spoločných hodnôt Európskej únie.
 
Slovenská republika do zoznamu Európskeho dedičstva navrhla tieto lokality:
 
Kopčany - kaplnka sv. Margity Antiochijskej
Predrománska cirkevná architektúra na Slovensku: Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch a Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom (označenie znakom Európskeho dedičstva: 5.7.2009 a 25.7.2009) viac ...>>
Nádvorie hradu Červený Kameň
Hrad Červený Kameň (označenie znakom Európskeho dedičstva: 28.5.2009) viac ...>>
Mohyla gen. Štefánika na Bradle
Mohyla na Bradle a rodný dom generála Milana Rastislava Štefánika na Bradle (označenie znakom Európskeho dedičstva: 21.7.2009) viac ...>>
Kremnická mincovňa, foto Ľ. Pinčíková

Kremnická mincovňa je jedným z najstarších nepretržite vyrábajúcich výrobných podnikov nielen v Európe, ale aj na svete. V  Kremnici sa takmer sedem storočí nepretržite vyrábajú minciarske produkty. Viac ...>>

 
Viac na stránkach Európskeho dedičstva (po anglicky)

Nominačný formulár (RTF, 345 kB)

Pokyny pre kandidátske lokality (PDF, 440 kB)
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti