Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Telefónny zoznam PÚSR centrum

11. septembra 2018

Tel. ústredňa: 02/20464111
Fax.: 02/5477 5844
Centrálny e-mail: podatelna@pamiatky.gov.sk
Výpisy z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu:
- Nehnuteľné NKP:  
Mgr. Martina Dobrotková, tel.:02/20464372, email: Martina.Dobrotkova@pamiatky.gov.sk
- Hnuteľné NKP:  
Mgr. Alžbeta Rössnerová, tel.:02/20464366, email:Alzbeta.Rossnerova@pamiatky.gov.sk

E-mailové adresy pracovníkov: (v tvare) meno.priezvisko@pamiatky.gov.sk
Telefonický kontakt na pracovníkov: 02/20464 + klapka
vysvetlivky skratiek

 

MENO PRACOVNÍKA

ODDELENIE

KLAPKA

Andráši Peter, Ing. arch.

referát PÚ

331

Badura Dušan, Mgr.

EPÚ

221

Baroková Dagmara, Mgr.

referát PÚ

335

Bartošíková Tereza, Ing. arch.

referát PA

323

Bisták Peter, Mgr.

odbor archeológie

343

Brehovská Jana, Ing. PhD.

ODGD

311

Brunclíková Elena, Mgr.

referát AIS

363

Brunčák Peter, Ing.

ODGD

312

Danišová Nikola, Mgr.

Archív

389

Dobrotková Martina, Mgr.

referát AIS

372

Dubinyová Lenka, Ing.

ChTO

402

Fabianová Renáta

EPÚ

212

Feníková Andrea, Mgr.

odbor archeológie

338

Franková Hana

ÚVŠS a OČ

301

Gahér Daniel, Mgr. PhD.

archív

387

Gajdošová Ingrid, PhDr.

referát ÚZPF

373

Guldan Patrik, PhDr.

referát PA

317

Hainzl Peter

vodič

208

Halešová Renáta

ODGD

306

Hečko Vladislav

TPO

207

Hollá Alexandra Mgr.

referát PA

319

Chládecký Peter, Ing.

EPÚ

107

Chomová Eva

vrátnik

111

Chrvala Marián

Archív

388

Ižvolt Pavol, Ing. arch. PhD.

Pro Monumenta

304

Janeček Blanka, JUDr.

 

125

Jánošová Daša, Mgr.

referát ÚZPF

325

Jášek Rudolf

TPO

210

Jašš Ján

vrátnik

111

Jaššo Filip, Mgr. PhD.

referát PA

332

Jurkovičová Marta

EPÚ

202

Kalinová Michaela, Mgr.

referát PA

318

Katkin Slavomír, Mgr.

ÚVŠS a OČ -námest.

302

Kellnerová Radoslava, Ing.

ODGD

309

Kirinovičová Naďa, Mgr.

referát ÚZPF

361

Knapová Eva

mzdová učt.

211

Kolenová Ivana

TPO

206

Kollárová Regina

mzdová učt.

205

Kosová Katarína, PhDr.

GR

101

Kostovská Katarína, Mgr.

podateľňa

104

Kotal Matej, Mgr.

OŠIS

316

Kovalovská Dagmar, JUDr.

122

Kowalski Tomáš,Mgr

referát PÚ

337

Kravjanská Ivica, Mgr.

ODGD

307

Kravjanská Lýdia, Mgr.

referát AIS

365

Kubeková Lýdia, Ing. arch.

OPVŠS

351

Kusalíková Lenka, Mgr.

ÚGR

109

Lacková Katarína, Mgr.

referát VaURP

321

Lauko Juraj

vrátnik

111

Lippai Kršková Monika

podateľňa

106

Liszkay Juraj, Ing.

EPÚ – námest.

201

Mahutová Emerencia

EPÚ

220

Machatová Janka

EPÚ - pokladňa

214

Majerhofer Trubačíková Jana

121

Maráky Peter, PhDr.

red. Pamiatky a múzeá

02/20491242

Marcinková Dana, Ing.

referát PÚ

341

Markovičová  Alena Bc.

EPÚ

204

Mičková Monika

EPÚ

216

Michaleková Slavomíra, Mgr.

123

Nagyová Magdalena, Ing.

EPÚ

215

Novosedlíková Martina

OPVŠS

352

Ondrejkovičová Silvia, Ing. arch.

referát PÚ

333

Orosová Martina, Mgr.

archív

384

Oršulová Viktória, Mgr.

OPVŠS

350

Pacigová Adriana Mgr.
referát AIS
364

Pernecký Jozef

vrátnik

111

Pinčíková Ľubica, Ing. arch.

referát SKD

340

Porubská Bronislava, Mgr.

archív

386

Považanová Daniela

EPÚ - sekret.

218

Ragas Jozef

údržba

217

Rappiová Andrea

OD

371

Reichardtová Juliana, PhDr.

archív

382

Rezník Branislav, Mgr.

Pro Monumenta

334

Rössnerová  Alžbeta, Mgr.

referát AIS

366

Sokol Dušan, Ing.

vodič

208

Solnik - Němcová Jana, JUDr.

OPVŠS

354

Sučíková Anna, Ing.

ODGD

314

Sýkorová Emília, Ing.

EPÚ

203

Szerdová Ľubica Mgr.

ÚVŠS a OČ

303

Šimčík František

vrátnik

111

Škandíková Katarína, Mgr.

referát ÚZPF

367

Škulavík Peter, Mgr.

OŠIS

369

Švárna Michaela

EPÚ

213

Tánczosová Katarína, Mgr.

referát VaURP

315

Tomašovičová Terézia, Mgr.

odbor archeológie

339

Tomovičová Jana, Mgr.

Archív

389

Tuhárska Anna, Mgr.

referát SKD

342

Urban Robert, Ing.

TPO

222

Valovičová Darina

mzdová učt.

219

Vargicová Michaela, Mgr.

referát AIS

326

Vargová Jana, Mgr.

sekret. ÚGR

105

Vargová Michaela, Ing. arch.

referát PA

324

Višváderová Lenka
archív
390

Vojtíšková Marta

EPÚ

224

Vrbiková Lenka, Ing. PhD.

ChTO

403

Zelenayová Mária, Mgr.

OPVŠS

353

Želinská Jana, Ing. PhD.

ChTo

404

ORA Bratislava

 

 

ateliér drevorezby

ORA

414

ateliér kameňa

ORA

415

ateliér polychromovej plastiky

ORA

412,419

ateliér tabuľovej maľby

ORA

410

Babalová Janka

ORA

410

Eliašová Jana

ORA

418

Hrvoľ Jozef, akad. mal.

ORA

415

Chovanová Zuzana, akad. mal.

ORA

412

Köppel Peter

ORA

416

Legátová Erika

ORA

411

Rudinská Emília, Mgr. art.

ORA

412

Šulíková Alexandra, akad. mal.

ORA

413

Tahy Zuzana, Mgr.

ORA

417

Tóth Roman, Mgr. art.

ORA

419

Vilímová Janka

ORA

410

Zajac Julius

ORA

414

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti