Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Sprievodca po Archíve PÚ SR

24. apríla 2012

Sprievodca po Archíve Pamiatkového úradu Slovenskej republiky
Zost. M. Orosová. Pamiatkový úrad SR, Bratislava 2007, 111 s.
ISBN 978-80-89175-16-1

Titulka knihy Sprievodca po Archíve Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

Publikácia predstavuje fondy a zbierky Archívu Pamiatkového úradu SR, jeho dejiny od roku 1919, sídlo archívu a jeho priestory, činnosti (predarchívna starostlivosť, odborné archívne činnosti, fotolaboratórium, archívny informačný systém, knižnica, prehľad poskytovaných služieb). Je základnou príručkou poskytujúcou komplexný pohľad na archív.

Ide o prvú publikáciu svojho druhu vydanú Pamiatkovým úradom SR. Rovnako je jedným z prvých samostatných sprievodcov po archívnych fondoch a zbierkach, ktorý vyšiel po vyše dvadsiatich rokoch v slovenskej odbornej literatúre v oblasti archívnictva.

Sprievodca po Archíve Pamiatkového úradu SR obsahuje štyri hlavné kapitoly: Minulosť a súčasnosť archívu, Archívne fondy, Archívne zbierky a Osobné fondy.

Prvú kapitolu tvoria časti: archív v súčasnosti, sídlo archívu a jeho priestory, dejiny archívu a poslanie a činnosti archívu (predarchívna starostlivosť, odborné archívne činnosti, služby, archívny informačný systém, fotodokumentácia, knižnica, vedeckovýskumná a publikačná činnosť, ako aj spolupráca s organizáciami a inštitúciami na Slovensku a v zahraničí).

V druhej kapitole sú stručne zhodnotené dejiny jednotlivých pamiatkových orgánov, teda pôvodcov archívnych fondov, ako aj charakteristika a opis obsahu archívnych fondov pochádzajúcich z činnosti pamiatkových orgánov, ktoré pôsobili na Slovensku od roku 1919.

Archívne zbierky, zaradené do tretej kapitoly, tvoria základ pamiatkového archívu a sú aj bádateľsky najviac využívané. Väčšinu z nich založila v roku 1961 PhDr. Soňa Kovačevičová, vtedajšia vedúca oddelenia dokumentácie. Obsahuje stručnú charakteristiku a rozbor obsahov jednotlivých zbierok. Získavanie pozostalostí významných predstaviteľov v oblasti ochrany a reštaurovania pamiatok má v archíve dlhú tradíciu. Ich odborné spracovávanie ako osobných fondov je však záležitosťou posledných rokov.

Štvrtá kapitola charakterizuje časť pozostalosti od Václava Mencla, Vendelína Jankoviča, Karola Veselého a Janka Alexyho. Do publikácie je zahrnutý aj súpis archívnych fondov a zbierok podľa klasifikačnej schémy štátnych archívov v Slovenskej republike, ich rozsah a spracovanie.

Na záver je spomenutá literatúra a pramene. Autormi jednotlivých textov sú: Magdaléna Brázdilová, Karol Hodas, Peter Hysko, Katarína Kosová, Halina Mojžišová, Martina Orosová, Viera Plávková, Bronislava Porubská, Lucia Porubská, Katarína Šípošová, Terézia Otter-Volková. Publikácia má rozsah 111 strán. Každá kapitola je obohatená o grafickú prílohu.

Ide o prvú publikáciu svojho druhu vydanú Pamiatkovým úradom SR. Rovnako je jedným z prvých samostatných sprievodcov po archívnych fondoch a zbierkach, ktorý vyšiel po vyše dvadsiatich rokoch v slovenskej odbornej literatúre v oblasti archívnictva.

Viera Plávková

Vypredané!

 

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti