Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Rok 2003

3. apríla 2012

1 . Encyklopédie a slovníky

Sign. 28.242 – Encyklopaedia Beliana. Zv. 3, Č-Eg. Slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch. – Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, 2003. – 702 s.

Sign. 28.295 – Encyklopedie hradišť v Čechách. – Praha: Naklad. Libri, 2003. – 431 s.

Sign. 28.111 – Droberjar, Eduard: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě. – Praha: Naklad. Libri, 2002. – 456 s.

Sign. 28.112 – Sklenář, Karel – Sklenářová, Zuzana – Slabina, Miloslav: Encyklopedie pravěku v Čechách na Moravě a ve Slezsku. – Praha: Naklad. Libri, 2002. – 427 s.

Sign. 28.147 – Haraksimová, Erna – Mokrá, Rita – Smrčinová, Dagmar: Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník. – Praha: Ottovo naklad., s.r.o., 2001. – 896 s.

Sign. 28.324 – Kuklica, Peter: Slovník stredovekej latinčiny. – Bratislava: Slov. pedagogické nakladateľstvo, 2000. – 166 s.

Sign. 28.115 – Svoboda, Jaromír a kolektív: Slovník slovenského práva A-Z. (Prvé novodobé vydanie.) – Žilina: Poradca podnikateľa, s.r.o., 2000. – 864 s.

Sign. 28.123 – Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra. – Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, 1998. – 540 s.

2. Zborníky

Sign. 28.313 – Ars Hungarica. – Roč. 30, č. 1(2002). – Budapest: MTA, 2002. – 232 s.

Sign. 28.329 – Budapest régiségei – XXXVI. – Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2002. – 397 s.

Sign. 28.135 – Cirkevné pamiatky – pramene kultúry a vzdelanosti. Prednášky z odborného kolokvia. Nitra, 7. septembra 2002. Zost. Viliam Judák. – Nitra: Mesto a Biskupský úrad, 2002. – 203 s.

Sign. 28.246 – Détshy Mihály – nyolcvadik születésnapjára. Tanulmányok. – Budapest: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2002. – 673 s.

Sign. 28.300 – Historizmus v umeleckom remesle. (Zborník príspevkov zo sympózia usporiadaného pri príležitosti výstavy „Historizmus v umeleckom remesle“.) – Bojnice: SNM – Múzeum Bojnice, 2002. – 102 s.

Sign. 28.335 – Kultúrno-historická a sociologická topografia Bratislavy. (Zborník, 15.-16.11.1990, Dom športov SZTK Bratislava.) – Bratislava: MSPSOP – Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1991. – 128 s.

Sign. 28.199 – Ľudia – peniaze – banky. Zborník z konferencie. – Bratislava: Národná banka Slovenska, 2003. – 525 s.

Sign. 28.349 – Müemlékvédelmi Szemle – 2001. – Budapest: KÖH, 2001. – 416 s.

Sign. 28.319 – Nitra v Slovenských dejinách. Zost. Richard Marsina. – Martin: Matica slovenská, 2002. – 437 s.

Sign. 28.106 – Omietka – ochrana a krása architektúry. Zborník príspevkov. Odborné kolokvium v rámci výstavy Nostalgia Expo dňa 28. novembra 2002. – Bratislava: D-D Studio, s.r.o. a Mestský ústav ochrany pamiatok, 2002. – 72 s.

Sign. 28.299 – Pálfiovský rod – dejiny, osobnosti, stavebné aktivity, mecenášstvo a zbierky. (Zborník príspevkov zo sympózia usporiadaného pri príležitosti výstavy „Pálfiovci v Bojniciach“.) – Bojnice: SNM – Múzeum Bojnice, 2000. – 96 s.

Sign. 28.331-28.332 – Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja – 6. Zborník zo seminára konaného dňa 3.12.2002. Zost. Jaroslava Žuffová. – Trnava: Krajský pamiatkový úrad, 2003. – 57 s.

Sign. 28.136 – Pohľady do minulosti. Zborník prednášok z histórie. Zost. Mária Novotná. Levoča: Spišské múzeum a Kultúrne a informačné centrum, 2001. – 91 s.

Sign. 28.137 – Pohľady do minulosti. Zborník prednášok z histórie II. Zost. Mária Novotná. – Levoča: SNM – Spišské múzeum, 2002. – 134 s.

Sign. 28.250 - Polsko-slowackie stosunki po roku 1918. Slovensko-poľské vzťahy po roku 1918. – Wroclaw: Polsko-Slowacka Komisja Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Wroclawski, 2002. – 166 s.

Sign. 28.303 – Prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo Hontu. (Zborník referátov z odborného seminára konaného dňa 14. októbra 2003 v Hontianskych Nemciach.) – Nitra: Agrogenofond, n.o., 2003. – 195 s.

Sign. 28.138 – Rehole a kláštory v stredoveku. Zostavili Rastislav Kožiak a Vincent Múcska. – Banská Bystrica – Bratislava: Vyd. Chronos, 2002. – 211 s.

Sign. 28.154 – Studia archaeologica Slovaca mediaevalia. – Roč. II(1999). – Bratislava: AEP, 2000. – 223 s.

Sign. 28.276 – Śmierć-przestrzeń-czas-tozsamość w Europie Środkowej okolo 1900. Materialy miedzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 8-10 grudnia 1996.) – Kraków: Miedzynarodowe Centrum Kultury, 2002. – 363 s.

Sign. 28.316 – Tanulmányok Budapest Múltjából – XXX. – Budapest: BTM – Budapest Föváros Levéltára, 2002. – 384 s.

Sign. 28.264 – Vladimír Clementis 1902-1952. Zborník príspevkov z konferencie 28.5.2002 v Bratislave. – Bratislava: Ministerstvo zahraničných vecí SR a Slovenský inštitút medzinárodných štúdií, 2002. – 87 s.

Sign. 28.291 – Von der Bauforschung zur Denkmalpflege. (Festschrift für Alois Machatschek zum 65. Geburtstag.) – Wien: Phoibos-Verlag, 1993. – 292 s.

Sign. 28.249 – Vývin a význam slovensko-poľských vzťahov. – Bratislava: Slovensko-poľská komisia humanitných vied, 2003. – 316 s.

Sign. 28.198 – Zborník Slovenského národného múzea. História 42. – Bratislava: SNM – Historické múzeum, 2002. – 144 s.

Sign. 28.204 – Zborník Slovenského národného múzea. Etnografia 43.– Martin: SNM – Etnografické múzeum, 2002. – 202 s.

Sign. 28.315 – Zborník Slovenského národného múzea. Etnografia 44. – Bratislava: SNMEtnografické múzeum Martin, 2003. – 181 s.

Sign. 28.340 – Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Historica XLV. (Pamätnica k 50. výročiu študijného odboru Archívnictvo a pomocné vedy historické FIF UK v Bratislave ...) – Bratislava: Univerzita Komenského, 2002. – 388 s.

Sign. 28.257 – Zprávy Státního památkového ústavu v Brně. – Č. 4(2000). – Brno: Státní památkový ústav, 2000. – 173 s.

3. Monografie miest a obcí

Sign. 28.290 – Bohuš, Ivan: Vysoké Tatry – rozprávanie o názvoch a o prvých výstupoch na tatranské vrcholy. – Tatranská Lomnica: Vyd. I-B Ivan Bohuš, 2003. – 113 s.

Sign. 28.130 - Čík, Xaver: Marianka – pútnické miesto. – Marianka: Vyd. Ars Stigmy pre Kongregáciu bratov tešiteľov, 1991. – 36 s.

Sign. 28.118 – Dejiny Nemšovej, Ľuborče, Kľúčového, Trenčianskej Závady. Zost. Vojtech Korvas. – Nemšová: Mestský úrad, 2002. – 232 s.

Sign. 28.323 - Derfiňák, Patrik – Hriž, Róbert: Rakovčík 1572-2002. (Z histórie obce.) – Svidník: Tlačiareň svidnícka, s.r.o. pre Obecný úrad Rakovčík, 2002. – 59 s.

Sign. 28.125 - Dunajská Streda – Dunaszerdahely. – Dunajská Streda: Vyd. KT-Kiadó,2000. 16 s. + obraz. príloha.

Sign. 28.234 – Ernst, Alexander: Drienica 1332-2002. (Vydal Obecný úrad Drienica pri príležitosti 670. výročia prvej písomnej zmienky o obci a posvätenia obecných symbolov.) Drienica: Obecný úrad, 2002. – 44 s.

Sign. 28.262 – Groško, Imrich: Kurima a jej školy. – Košice: vl. v. v Agentúre L. Marton, 2000. – 168 s.

Sign. 28.263 – Gymnázium Martina Kukučína v Revúcej – 140 rokov. – Revúca: Gymnázium M. Kukučína, 2002. – 103 s.

Sign. 28.273 – Hagovský, Jozef – Šípka, Emil: Farnosť sv. Jána Krstiteľa v Liptovskej Osade v minulosti a súčasnosti. – Liptovská Osada: Správa rímskokatolíckej farnosti sv. Jána Krsti teľa a Miestny odbor Matice slovenskej, 2000. – 28 s.

Sign. 28.302 – Hontianske Nemce. Zost. Danica Rumanová. – Hontianske Nemce: Obecný úrad, 1996. – 111 s.

Sign. 28.229 – Hribik, Ladislav: Svidník a okolie na prelome ticísročí. – Svidník: Mesto a Regionálna rozvojová agentúra, 2001. – 34 s.

Sign. 28.231 – Ignác, Peter: Vyšná Pisaná v premenách doby. – Vyšná Pisaná: Obecný úrad, 2001. – 33 s.

Sign. 28.132 – Irša, Rudolf: Holíč – dejiny a súčasnosť. I. časť Dejiny do roku 1918 a pamiatky. – Holíč: MsNV a Záhorské múzeum, 1990. – 57 s.

Sign. 28.225 – Iža – pozoruhodnosti. Malá vlastivedná knižnica č. 82. – Komárno-Iža: Komárňanské tlačiarne a vydavateľstvo, s.r.o. a Samospráva, 1997. – 16 s.

Sign. 28.129 – Jasenie. Zost. Marika Kováčiková. – Jasenie: Agentúra Sáša pre Obecný úrad, 1994. – Nestr.

Sign. 28.145 – Kerešová, Michaela – Horečný, Jaromír: Súľov a jeho nemí svedkovia dávnych čias ... – Žilina: Edis, vyd. Žilinskej univerzity, 2002. – 185 s.

Sign. 28.296 – Lichner, Marián a kolektív: Banská Štiavnica – svedectvo času. – Banská Štiavnica: Mesto B. Štiavnica v štúdiu Harmony, s.r.o., B.Bystrica, 2002. – 256 s.

Sign. 28.304 - Lászlóová, Henrieta a kolektív: Demadice. – Demadice: Obecný úrad vo vyd. Crocus, Nové Zámky, 2002. – 184 s.

Sign. 28.305 – Lászlóová, Henrieta a kolektív: Jatov. – Jatov: Obecný úrad vo vyd. Crocus, Nové Zámky, 2002. – 140 s.

Sign. 28.226 – Merva, Arnold: Diakovce – pozoruhodnosti. Malá vlastivedná knižnica č. 110. Komárno-Diakovce: Vyd. KT, s.r.o. a Samospráva, 2000. – 16 s.

Sign. 28.144 – Moravčík, Jozef – Škvarnová, Monika – Krušinský, Štefan: História Žiliny – kostol svätého Štefana Kráľa. – Žilina: Edis, vyd. Žilinskej univerzity a Regionálne osvetové stredisko, 2002. – 88 s.

Sign. 28.143 – Moravčík, Jozef – Štanský, Peter – Šlopek, Viliam: História Žiliny – žilinský rínok. – Žilina: Edis, vyd. Žilinskej univerzity a Regionálne osvetové centrum, 2002. – 101 s.

Sign. 28.152 – Ortvay, Tivadar: Ulice a námestia Bratislavy. Podhradie – Theresienstadt – Terézváros. – Bratislava: Albert Marenčin - vyd. PT, 2003. – 134 s.

Sign. 28.241 – Osobnosti Svätého Jura. Zost. Františka Hlaváčiková. – Pezinok: Vysunuté pracovisko Malokarpatského múzea, 2000. – 67 s.

Sign. 28.235 – Ostrolúcka, Milena: Nižný Klátov 1317-2002. – Nižný Klátov: Obecný úrad, 2002. – 79 s.

Sign. 28.146 – Podmanický, Ján: Za oponou kysuckých dejín. Pozoruhodné kapitoly z minulosti Kysúc s fotografiami Jaroslava Veličku. – Čadca: Vyd. Vzlet, 2002. – 215 s.

Sign. 28.294 – Podolák, Ján a kolektív: Heľpa – vlastivedná monografia obce. – Martin: Matica slovenská, 1999. – 251 s.

Sign. 28.323 – Petráš, Stanislav: Kapitoly z dejín Dolnej Krupej. (História obce Dolná Krupá v obrazoch.) – Dolná Krupá: Obecný úrad, 2003. – 208 s.

Sign. 28.121 – Skalica – stavebné pamiatky. – Skalica: Nadácia na ochranu kultúrnych pamiatok v Skalici a Štátny okresný úrad, b.r.v. – Nestr.

Sign. 28.237 – Sobek, Juraj: Michaľany. – Michaľany: Obecný úrad, 2002. – 123 s.

Sign. 28.230 – Svidník a okolie. (Turistický sprievodca.) – Svidník: Okresný úrad, 1996.-32 s.

Sign. 28.238 – Šťasná, Regína a kolektív: Dolná Mičiná 1402-2002. (Vydané pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci.) – Dolná Mičiná: Obecný úrad, 2002. – 94 s.

Sign. 28.126 – Turčianske Teplice. Sprievodca po dejinách, kultúre a prírode. – Turčianske Teplice: Osveta, 1991. – 56 s.

Sign. 28.221 – Vagrinec včera a dnes. Zost. Peter Klim.– Vagrinec: Obecný úrad, b.r.v.Nestr.

Sign. 28.272 – Valaská Dubová 1323-1999. Zost. Valéria Považanová. – Valaská Dubová: Obecný úrad, b.r.v. – 54 s.

Sign. 28.337 – Vítek, Peter – Struhár, Víťazoslav – Churý, Slavko: Podtureň 1331-2002. – Podtureň: Obecný úrad, 2002. – 138 s.

4. Turistický sprievodca

Sign. 28.110 – Cestovný informátor cyklo-autoatlas 2003. Slovenská republika. – Martin: Joma, 2002. – 184 s. + mapa.

Sign. 28.248 – Citta di Casale Monferrato (Stadtführer). – Torino: Segno e Progetto, 1998.

Sign. 28.120 – Horná Nitra. Turistický sprievodca. – Prievidza: Ateliér Bojnice, 2001.Nestr.

Sign. 28.260/1-8 – Pamiatky Trnavy – kostol sv. Jakuba, radnica, súsošie Najsvätejšej Trojice, Dóm sv. Mikuláša, kostol Najsvätejšej Trojice, mestská veža, mestské opevnenie, katedrála sv. Jána Krstiteľa. – Trnava: Mesto, 1997, 1999, 2000.

Sign. 28.131 – Sprievodca krajom pod Pajštúnskym hradom. – Stupava: Mesto a Mestské kultúrne stredisko, b.r.v. – 60 s.

Sign. 28.261 – Svätý Jur – naučný chodník. – Bratislava: Academia Istropolitana NOVA a Vlastivedné a literárne múzeum vo Sv. Jure, 2000. – Nestr.

Sign. 28.259 – Trnava – sprievodca mestom. – Trnava: Mesto v Agentúre ARD, 2001. -50 s.

Sign. 28.218 – Vitajte v regióne Horný Šariš. (Slovensko – kus Európy, ktorý stojí za návštevu.) – Svidník: Mesto a Slovenská agentúra pre cestovný ruch, 2002. – 30 s.

Sign. 28.243 – Vlasáková, Beáta – Hlaváčiková, Františka: Svätý Jur – prechádzka mestom. Svätý Jur: Mestský úrad a MO Matice slovenskej, 1994. – 56 s.

Sign. 28.124 – Zubriczký, Gabriel – Szöllös, Ján: Gemer (Malohont) – turistický sprievodca. Bratislava: Dajama, 2002. – 190 s

5. Archeológia

Sign. 28.149/1-2 – Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2001. 1. Textová časť, 2. Obrazová časť. – Nitra: Archeologický ústav SAV, 2002. – 225 s., 180 obrázkov.

Sign. 28.343 – Avarské nálezy v Komárne – pohrebisko pri Lodeniciach. (Oblastné podunajské múzeum, výstava 1989 november – február 1990.) – Komárno: Oblastné podunajské múzeum, 1989. – 28 s.

Sign. 28.239 – Harl, Friederike – Lörincz, Barnabás: Sprievodca rímskym lapidáriom v bašte VI. v Komárne. – Komárno-Wien: Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska a Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchäologie, 2002. – 64 s.

Sign. 28.289 – Klčo, Marián – Krupa, Vladimír: Germánske hroby z doby rímskej Krakovany-Stráže. – Piešťany: Balneologické múzeum, 2003. – 50 s.

Sign. 28.347 – Lapidarium Hungaricum – 5. Vas Megye I. – Budapest: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2002. – 702 s.

Sign. 28.348 – Lapidarium Hungaricum – 6. Vas Megye II. – Budapest: KÖH, 2002. – 730 s.

Sign. 28.240 – Novák, Petr: Archeologický výskum halštatského hradiska na Tlstej hore v Prašníku. – Trnava: Západoslovenské múzeum, 1996. – 33 s.

Sign. 28.333 – Nyékhelyi, Dorottya: Középkori kútlelet a Budavári Szent György terén. – Budapest: BTM, 2003. – 102 s.

Sign. 28.209 – Ožďani, Ondrej (Zost.): AVANS v rokoch 1984-1993. (Register) – Nitra: AÚ SAV, 2003. – 285 s.

Sign. 28.327 – Slovensko vo včasnom stredoveku. Zost. A. Ruttkay, M. Ruttkay, P.Šalkovský. – Nitra: AÚ SAV, 2002. – 211 s.

Sign. 28.312 – Ve službách archeologie II. (Přírodovědné metody v archeologii a antropologii.) – Brno: Nekuda Rostislav a Josef Unger, 2001. – 196 s.

Sign. 28.341 – Vojtech Budinský-Krička a najstaršie dejiny Liptova. (Zborník príspevkov z odborného seminára pri príležitosti nedožitého jubilea nestora slovenskej archeológie, Ružomberok, 3.12.1998.) – Nitra: Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 1999.-64 s.

Sign. 28.256 – Zwischen Rom und dem Barbaricum. Festschrift für Titus Kolník zum 70.

Geburstag. Zost. K. Kuzmová, K. Pieta, J. Rajtár. – Nitra: AÚ SAV, 2002. – 428 s.

6. Architektúra

Sign. 28.346 – Architektonická tvorba v historickom prostredí. (Vedecký seminár, 26.apríl 2001, FA STU Bratislava.) – Bratislava: FA STU, 2001. – 101 s.

Sign. 28.345 – Teória a prax výskumu architektonických pamiatok. (Vedecké kolokvium, 16. apríl 1998, FA STU Bratislava.) – Bratislava: FA STU, 2000. – 72 s.

Sign. 28.344 – Aktuálne aspekty ochrany a obnovy architektonického pamiatkového fondu na Slovensku. (Determinanty a kritériá pamiatkovej starostlivosti ako súčasti architektonickej a urbanistickej tvorby.) – Bratislava: FA STU, 2002. – 155 s.

Sign. 28.306 – Magyar Építészet – klasszicizmus, historizmus. Zv. 5. – Budapest: Kossuth Kiadó, 2003. – 183 s.

Sign. 28.254 – Slovak Theatre. Historical Theatre Architecture in Slovakia. – Bratislava: Národné divadelné centrum, 1996. – 75 s.

Sign. 28.247 – 20 th Century Architecture: From Modernist to Contemporary. Guide to Architecture. – Ljubljana: Heritage of Slovenia, 2003. – 231 s.

Sign. 28.245 – Halásová, Anna – Schmiedlová, Martina: Pamiatky židovskej architektúry v Košiciach. – Košice: Kristína Rybárová – Agentúra K, 2002. – 59 s.

Sign. 28.211 – Freiwald, Jindřich: Naše stavby. – Praha: vl. n., 1924. – 192 s.

Sign. 28.205 – Crhonek, Iloš: Architekt Bohuslav Fuchs. – Brno: Naklad. Petrov, 1995.-200 s.

Sign. 28.139 – Žalman, Peter: Architektonický atlas Bratislava 1972-2002. – Bratislava: Peter Žalman, 2002. – 132 s.

7. Sakrálne stavby

Sign. 28.287 – A Basílica de Sto António. Pequene guia. – Padova: Messeggero di S. Antonio, 1985. – 31 s.

Sign. 28.227 – Banskoštiavnická Kalvária 1751-2001. – Banská Štiavnica: Rímskokatolícka cirkev, 2001. – 80 s.

Sign. 28.213 – Baráthová, Nora: Kežmarok. Drevený artikulárny kostol, nový evanjelický kostol, lýceum. – (Kežmarok): Vyd. Bambov, 2003. – 88 s.

Sign. 28.219-220 – Cestujeme Karpatami – drevené kostolíky a zvonice. Travelling the Carpathians – Wooden Churches and Bell Towers. – Prešov: Združenie Regiónu Karpaty a Slovenská kancelária Karpatského euroregiónu, 2002. – 47 s.

Sign. 28.271 – Korvas, Vojtech: Kostol sv. Michala Archanjela, kultúrna pamiatka v Nemšovej. (Vydané pri príležitosti vyhlásenia kostola za kultúrnu pamiatku.) – Nemšová: Miestny úrad, 2001. – 56 s.

Sign. 28.197 – Szénássy, Árpád: Feldvidéki Árpád-kori templomok texikona. 1 zv. A Nyitrai kerület Szlovákia. – Komárno-Komárom: KT Lap- és Könyvkiadó Kft., 2002. – 91 s.

8. Hrady

Sign. 28.317 – Benyovszky, Karl: Považie – hrady, zámky a povesti. – Bratislava: Albert Marenčin vyd. PT, 2003. – 105 s.

Sign. 28.127 – Hrady a zámky Euroregionu Silesia. – Racibórz: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, b.r.v. – 47 s.

Sign. 28.212 – Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku – 1:400 000. – Banská Bystrica: BB Kart, s.r.o., 2003. – 87 s.

Sign. 28.293 – Nešpor, Jaroslav – Bárta, Vladimír – Barta, Vladimír: Sprievodca po slovenských hradoch. – Banská Bystrica: AB Art press, b.r.v. – 143 s.

Sign. 28.202 – Plachá, Veronika – Hlavicová, Jana: Devín – slávny svedok našej minulosti. Bratislava: Mestské múzeum a vyd. Perfekt, a.s., 2003. – 173 s.

Sign. 28.336 – Slámka, Miroslav: Kamenní strážcovia. Príbehy a povesti zrúcanín slovenských hradov. – Bratislava: Slovenský skauting, 2003. – 251 s.

Sign. 28.214-215 – Spišský hrad. (Z minulosti a prítomnosti – pamiatky UNESCO na Spiši.) Levoča: SNM v Bratislave a Spišské múzeum, 2003. – 112 s.

9. Pamiatková starostlivosť

Sign. 28.350 – Ágostházi, László: Müemlékvédelem. – Budapest: Müszaki Könyvkiadó, 2003. – 84 s.

Sign. 28.334 – Denkmalschutz und Denkmalpflege in Schleswig-Holstein. – Kiel: Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein, b.r.v. – 76 s.

Sign. 28.251 – Magyar müemlékvédelem. Az Országos Müemlékvédelmi Hivatal Évkönyve (1991-2001). – XI. – Budapest: A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2002. – 625 s.

Sign. 28.339 – Prehľad činnosti a prác Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave 1998-2000. – Bratislava: MÚOP, 2003. – 99 s.

Sign. 28.244 – Příručka vlastníka kulturní památky. Zost. J. Kaigl, K. Pechová, M. Zídek. Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2001. – 18 s.

10. Výročné správy

Sign. 28.200-201 – Výročná správa 2002. – Bratislava: Pamiatkový úrad SR, 2003. – 90 s.

Sign. 28.206 – Výroční zpráva 2002 – Státní ústav památkové péče. – Praha: Národní památkový ústav – ústřední pracoviště, 2003. – 95 s.

Sign. 28.322 – Výroční zpráva 2002 Státního památkového ústavu středních Čech v Praze. (Příloha časopisu Památky středních Čech 17/1/2003.) – Praha: Státní památkový ústav středních Čech, 2003. – 128 s.

Sign. 28.258 – Výroční zpráva 2002 – Státní památkový ústav v Olomouci. – Olomouc: Státní památkový ústav, 2003. – 158 s.

11. Obnova a reštaurovanie pamiatok

Sign. 28.277 – História a súčasnosť. Pamiatková obnova a rekonštrukcia budovy Slovenskej sporiteľne v Martine. – Bratislava: Slovenská sporiteľňa, a.s. a Artpex, s.r.o., 2000. – Nestr.

Sign. 28.325 – Lednice na Moravě – zámecký palmový skleník. Chateau Palm House. (Sborník příspěvků.) – Brno: Státní památkový ústav, 2002. – 217 s.

Sign. 28.207-208 – Reštaurátorská tvorba 2001-2002. (20 rokov Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči 1983-2003.) – Levoča: Pamiatkový úrad SR – ORA v Levoči a SNM – Spišské múzeum, 2003. – 157 s.

Sign. 28.282 – Vysoká škola výtvarných umení – Katedra reštaurovania. – Bratislava: VŚVU, b.r.v., - 32 s.

12. Umenie

Sign. 28.309 – Bakoš, Ján: Periféria a symbolický skok. (Úvahy o teórii dejín umenia a kultúrnej histórii.) – Bratislava: Kalligram, 2000. – 211 s.

Sign. 28.142 – Buganová, Klaudia – Šangala, Marián: Kríže Košíc a okolia. – Bratislava: vyd. Lúč, 2002. – 112 s.

Sign. 28.151 – Duby, Georges: Věk katedrál. Umění a společnost 980-1420. – Praha: vyd. Argo, 2002. – 332 s.

Sign. 28.255 – Endrödi, Gábor: Kommentárok Pál mesterhez. (Separát) – In: A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve 1997-2001. – Budapest: MNG, 2002. – S. 37-58.

Sign. 28.321 – Chodura, Radko – Klimešová, Věra – Křišťan, Alois: Slovník pojmů sakrálního výtvarného umění. (xerox) – Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001. – 102 s.

Sign. 28.216-217 – Neskorogotický oltár Majstra MS z roku 1506 v Banskej Štiavnici. (Zborník prednášok z medzinárodného sympózia.) – Banská Štiavnica: Slovenské banské múzeum, 2003. – 163 s.

Sign. 28.140 – Orišková, Mária: Dvojhlasné dejiny umenia. –Bratislava: Petrus, 2002. –205 s.

Sign. 28.122 – Problémy dejín výtvarného umenia Slovenska. (Zborník) – Bratislava: Veda, 2002. – 280 s.

Sign. 28.330 – Prokop, Mária: Középkori freskók Gömörben. (Stredoveké nástenné maľby na Gemeri.) – Šamorín: vyd. Méry Ratio, 2002. – 94 s.

13. Historická zeleň

Sign. 28.284 – The Classical Gardens of Suzhou. The World Heritage. – B.m .v.: b.v., 1999.

Sign. 28.274 – Palácové zahrady pod Pražským hradem. Příspěvky k dějinám a obnově. (Příloha časopisu Zprávy památkové péče, ročník 61.) – Praha: Státní ústav památkové péče, 2001. – 109 s.

Sign. 28.275 – Ušak, Jozef: Stromy a ľudia. Vysoká zeleň v rurálnom prostredí (história, zvyky, obyčaje.) – Bratislava: NPKC–Krajské stredisko a Ecovast, Slovenská sekcia, 1997.-83 s.

14. Technické pamiatky

Sign. 28.253 – Banské technické a kultúrne pamiatky obce Hodruša-Hámre. Seminár konaný 18. a 19. apríla 2000 v Hodruši-Hámroch. – In: Spravodaj. – Roč. 40, č. 2-3(2000). – Prievidza: Banský výskum, 2000. - S. 33-148.

Sign. 28.224 – Frák, Gustáv: Záhadný zvon Quirin v Revúcej. – Revúca: Mestské kultúrne stredisko, 2000. – 19 s.

Sign. 28.141 – Kulich, Rudolf: Zamúčené histórie. Rudolf Kulich o mlynoch a mlynároch. Budmerice: Vyd. Rak, 2002. – 189 s.

Sign. 28.286 – Schlling, Margarete: Glockenspiel Roter Turm – Halle/Saale. – Halle/Saale: Magistrat der Stadt, b.r.v. – 11 s.

Sign. 28.314 – Vodní mlýny. (Sborník referátů ze semináře, Okresní muzeum ve Vysokém Mýtě, 18.-19.6.2002.) – Vysoké Mýto: Okresní muzeum, 2002 – 126 s.

15. Svetové kultúrne dedičstvo

Sig. 28.285 – China´s World Heritage. – Narional Commission of the People´s Republic of China for UNESCO, b.r.v. – 75 s.

Sign. 28.133-134 – Ochrana kultúrneho dedičstva v medzinárodných dokumentoch ICOMOS. 1. diel – Charty a odporúčania. Zost. Viera Dvořáková a Ľudmila Husovská. – Bratislava: ICOMOS Slovensko, 2002. – 112 s.

Sign. 28.301 – Revised Nomination of St Kilda for inclusion in the World Heritage Site List. (Škótsko): b.v., 2003. – 148 s.

Sign. 28.252 – World Heritage in Young Hands. 1. Central European Meeting. Bratislava, 24-29 June 2002. – Bratislava: Foundation for Culture Heritage Preservation, 2002. – 47 s.

Sign. 28.270 – World Heritage Committe. 26 th Session, Budapest (Hungary), June 24-29. Press Revie. Volume II. – Paris: Press Service, 2002. – Nestr.

Sign. 28.283 – World Heritage 2002. Sharen legacy, Common Responsibility. 14-16 november 2002, Venice. – Paris: UNESCO, 2002. – 193 s.

Sign. 28.119 – Kulturní dědictví České republiky na prahu třetího tisíciletí. Dny evropského dědictví, Kampaň Evropa – společné dědictví. Milénium. – Praha: Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 1999. – 205 s.

16. Dejiny

Sign. 28.320 – Dvořáková, Daniela: Rytier a jeho kráľ. (Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský. Sonda do života stredovekého uhorského šľachtica s osobitným zreteľom na území Slovenska.) – Budmerice: Vyd. Rak, 2003. – 527 s.

Sign. 28.265 – Breza, Vojtech: Tlačiarne na Slovensku 1477-1996. – Bratislava: Zväz polygrafie, Univerzitná knižnica a Matica slovenská, 1997. – 214 s.

Sign. 28.311 – Brock, Peter – Slovenské národné obrodenie 1787-1847. – Bratislava: Kalligram, 2002. – 189 s.

Sign. 28.310 – Jablonický, Jozef: Podoby násilia. – Bratislava: Kalligram, 2000. – 220 s.

Sign. 28.307 – Mann, Arne B.: Rómsky dejepis. – Bratislava: Kalligram, 2000. – 54 s.

Sign. 28.222 – Sebareflexia postavenia a vývoja Rusínov na Slovensku. (Niektoré výsledky etnosociologického výskumu na severovýchodnom Slovensku v roku 2002.) Koordinátor projektu: Ing. Ján Lipinský. – B.m.v.: Róbert Vico-vydavateľstvo, 2002. – 128 s.

Sign. 28.228 – Sedembolestná Panna Mária – patrónka Slovenska. (Katalóg k výstave. 12.-27. september 1996.) – Bratislava: Univerzitná knižnica, 1996. – 46 s.

Sign. 28.153 – Sokolovský, Leon: Správa stredovekej dediny na Slovensku. – Bratislava: AEP a Gemersko-malohontská vlastivedná spoločnosť v Rimavskej Sobote, 2002. – 308 s.

Sig. 28.236 – Wittrfúber, Peter – Teček, Peter – Vitáloš, Jiří: Dejiny baníctva v Malých Karpatoch. Historická štúdia. – Bratislava: ROAD, 2001. – 48 s.

17. Kultúra

Sign. 28.116 – Kultúrny život Slovenska 1999-2002. Zost. Peter Maráky. – Bratislava: Artkrea, s.r.o., 2002. – 123 s.

Sign. 28.338 – Národná správa o kultúrnej politike Slovenskej republiky. Správa skupiny európskych expertov. – Bratislava: Ministerstvo kultúry SR, 2003. – 474 s.

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti