Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Podujatia

8. októbra 2018

Rok 2018 bol na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie ustanovený ako Európsky rok kultúrneho dedičstva. Jeho cieľom je podnietiť čo najviac ľudí k objavovaniu bohatstva a rozmanitosti kultúrneho dedičstva Európy a upevniť ich pocit príslušnosti k spoločnej európskej rodine. V roku 2018 sa na Slovensku, rovnako ako v celej Európe, pripravujú výnimočné iniciatívy a podujatia zamerané na priblíženie hodnôt kultúrneho dedičstva, jeho významu pri formovaní našej identity, prínosu k hospodárskemu rozvoju, či potenciálu zbližovať ľudí a prispievať k súdržnejšej spoločnosti. Kalendárium podujatí
 
 

 

Prebiehajúce:

Dedičstvo Karola Veľkého pozvánkaVýstava Dedičstvo Karola Veľkého vo Zvolene
Dňa 13.9.2018 sa v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku vo Zvolene uskutoční vernisáž výstavy Dedičstvo Karola Veľkého, ktorej hlavným organizátorom je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a spoluorganizátormi Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., Mesto Zvolen, Slovenská národná galéria a Archeologický ústav SAV. Výstava bude sprístupnená v priestoroch SNG od 14. septembra do 9. decembra 2018.

 


 


Pripravované:
 

Piaristi a barok na hornej NitreCyklus prednášok Piaristi a barok na hornej Nitre
V rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 pripravuje Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza v spolupráci s Kolégiom piaristov a Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi cyklus prednášok pod názvom Piaristi a barok na hornej Nitre. Predmetom prednášok budú hnuteľné pamiatky piaristického kostola a kláštora v Prievidzi,  odozva  dielne sochára Dionýza Stanetiho v sakrálnom umení  regiónu, a tiež málo známa osobnosť zakladateľa rehole sv. Jozefa Kalazanského (*1557 † 1648) vo výtvarných zobrazeniach zachovaných v kostole a kláštore piaristov.

 

 

 

Konferencia ICOMOS Veľká MoravaInterpretácia a prezentácia kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy - medzinárodná vedecká konferencia
ICOMOS Pri príležitosti Európskeho kultúrneho dedičstva 2018 a 100. výročia vzniku 1. ČSR sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia národných komitétov ICOMOS Slovenskej a Českej republiky, s cieľom prezentovať najnovšie poznatky vo výskume, interpretácii a prezentácii kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy. Zámerom konferencie je nielen výmena najnovších vedeckých poznatkov, ale aj prispenie ku hodnotiacemu procesu o udelenie značky Európskeho dedičstva. Konferencia sa uskutoční 17. - 19. 10 v Bratislave na Fakulte architektúry STU.

 

 

Medzinárodná konferencia - Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu Medzinárodná vedecká konferencia má za hlavný cieľ pripomenúť počiatky inštitucionalizovanej ochrany pamiatok v strednej Európe. 10. januára 1853 vo Viedni začala svoje pôsobenie C. k. Ústredná komisia pre zachovanie a výskum umeleckých pamiatok. Tým sa začal skutočný výkon modernej pamiatkovej ochrany v habsburskej monarchii a jeho kontinuita trvá až dodnes. Pôsobnosť Ústrednej komisie siahala do všetkých korunných krajín a v každej zanechala stopy pamiatkarskej alebo výskumnej činnosti.
 

 


Pravidelné: 

Cena Pamiatkového úradu SR - Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 

BARDKONTAKT

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD)

Monumento Salzburg

Seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti