Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Pamiatky a múzeá - Výročné ceny za rok 2018

7. februára 2019

Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá Vás žiada o nominácie na výročné ceny za rok 2018 za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku v týchto kategóriách:


  • objav, nález
  • akvizícia
  • expozícia
  • výstava
  • publikácia
  • menšia publikácia, drobná tlač, periodiká 
  • obnova, adaptácia 
  • reštaurovanie
  • akcia, podujatie, dlhodobé projekty
  • film, video, audio, multimédiá, internet

Pripomíname, že ide o diela, ktoré boli prezentované, publikované, ukončené alebo realizované po prvýkrát v priebehu kalendárneho roka 2018.
Návrh musí obsahovať názov a charakteristiku diela, meno autora/autorov, odôvodnenie nominácie a dokumentáciu v obrazovej forme (CD, foto), publikácie a propagačné tlače,  video a audionahrávky (CD, DVD) a iné formy dokumentácie určené na verejnú prezentáciu.
Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2018 budú publikované v rámci čísla 3/2019.  

Svoje návrhy, podnety a informácie nám pošlite poštou alebo elektronicky najneskôr do 31. marca 2019 na adresu:

Pamiatky a múzeá, redakcia
Slovenské národné múzeum
P. O. BOX 13
810 06 Bratislava 16

public@snm.sk

tel.: 02/2049 1231

Tlačivo na návrhy nominácií (docx, 106 kB)


Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti