Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Oznam pre žiadateľov o poskytnutie dotácie MK SR v programe Obnovme si svoj dom

zverejnené: 19. novembra 2018
aktualizované: 28. novembra 2018

Informácia krajských pamiatkových úradov k poskytnutiu dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v programe Obnovme si svoj dom na rok 2019 – podprogram 1.1 a 1.2 pre žiadateľov, ktorí budú žiadať miestne príslušný krajský pamiatkový úrad o vydanie nového rozhodnutia alebo záväzného stanoviska k obnove kultúrnej pamiatky:
 
V záujme včasného a bezkolízneho zabezpečenia odborných podkladov krajským pamiatkovým úradom a následného spracovania príslušného dokladu pred termínom odovzdania žiadosti na MK SR, je potrebné žiadosť o vydanie rozhodnutia alebo záväzného stanoviska doručiť na príslušný krajský pamiatkový úrad najneskôr do 10.12.2018. Pri žiadostiach, doručených na krajský pamiatkový úrad po tomto termíne nie je možné zaručiť ich vybavenia tak, aby mohli byť súčasťou podávanej žiadosti do 31.12.2018.
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti