Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Medzinárodná vedecká konferencia Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu

25. októbra 2018

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Historický ústav Slovenskej akadémie vied Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu - 165. výročie začatia činnosti c. k. Ústrednej komisie pre zachovanie a výskum umeleckých pamiatok (1853 – 1918 – 2018). Konferencia má za hlavný cieľ pripomenúť počiatky inštitucionalizovanej ochrany pamiatok v strednej Európe.

10. januára 1853 vo Viedni začala svoje pôsobenie C. k. Ústredná komisia pre zachovanie a výskum umeleckých pamiatok. Tým sa začal skutočný výkon modernej pamiatkovej ochrany v habsburskej monarchii a jeho kontinuita trvá až dodnes. Pôsobnosť Ústrednej komisie siahala do všetkých korunných krajín a v každej zanechala stopy pamiatkarskej alebo výskumnej činnosti.

Ešte počas trvania monarchie sa vytvorila „autonómna“ pamiatková správa pre Uhorsko (v jeho rámci tiež Slovensko), kde ochranu a zachovávanie pamiatok taktiež upravili osobitným právnym predpisom (1881). Súčasne so štátnou ochranou pamiatok sa rozvíjali iniciatívy spolkov a súkromne pôsobiacich osôb.

Rokmi 1918 – 1919, rozpadom habsburskej monarchie, končí základná etapa dejín inštitucionalizovanej ochrany pamiatok. „Viedenské“ dedičstvo sa teraz stáva základom pamiatkovej správy v mnohých nástupníckych stredoeurópskych štátoch (Rakúsko, Česko-Slovensko, Maďarsko, Poľsko, kráľovská Juhoslávia, Taliansko). Prax ochrany pamiatok v jednotlivých štátoch sa ubrala od spoločných základov na vlastné cesty.

Povojnová idea integrácie v európskom priestore, spočiatku priemyselno-ekonomickej (1951), sa časom a najmä po ďalekosiahlych zmenách v roku 1989 premietla tiež do prehlbovania spolupráce v oblasti kultúry. Všeobecne známy historiografický fakt, že Európu prepájajú „spoločné dejiny“ je úspešne dokumentovaný práve na príklade kultúrneho dedičstva. Prítomnosť blízkych kultúrnych, architektonických a umeleckých fenoménov v rozličných krajinách viedla k mnohým spoločných projektom a napokon aj k iniciatíve Európskej únie pod názvom Značka Európske dedičstvo (2011).   

Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutoční 21. a 22. novembra 2018, jej miestom bude Faustova sieň Starej radnice v Bratislave.

Pozvánka (PDF, 3193 kB)

Program (PDF, 5606 kB)

 100 rokov
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti