Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Obnova pamiatkového fondu Nitriansky kraj

14. júla 2014

Obnova pamiatkového fondu - Nitriansky kraj
Decénium 2002 - 2012

ISBN: 978-80-971529-6-3, Vydal: Krajský pamiatkový úrad Nitra, 2013

NaprOPF_NR_2002-2012.jpgiek tomu, že proces obnovy pamiatkového fondu je spojený s nemalými finančnými nárokmi na vlastníkov, v priebehu posledného desaťročia z celkového počtu 564 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho samosprávneho kraja prešla procesom komplexnej, prípadne čiastočnej obnovy takmer tretina.

Obdobie jedného decénia usmerňovania činností pri záchrane, obnove a využívaní pamiatkového fondu Krajským  pamiatkovým  úradom Nitra, počnúc od 1. apríla 2002, a uvedomenie si nezastupiteľnej úlohy poznania pamiatkového fondu  pri vytváraní pocitu identity, kultúrneho vedomia, prehlbovania estetického cítenia a rozširovania vedomostí jednotlivca, boli dostatočným dôvodom a vhodnou príležitosťou pre spracovanie a prezentáciu súhrnnej informácie o uskutočnených obnovách.

Publikácia ponúka možnosť prostredníctvom bohatej fotodokumentácie a stručných popisov oboznámiť sa s priebehom a výsledkami viac ako päťdesiatich najvýznamnejších obnov, sústredených do celkom  siedmich kapitol ako  reprezentantov  tých najpočetnejších kategórií. Kapitola o sakrálnej architektúre je zredukovaná vzhľadom na to, že niektoré obnovy  boli podrobne spracované v publikácii Krajského pamiatkového úradu Nitra z roku 2011: Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja. I. a VII. kapitola je doplnená ukážkami obnovy hnuteľných kultúrnych pamiatok reštaurovaním a kapitola o kaštieľoch je aj protikladom ku obnove – jedenástimi kaštieľmi, ktoré na obnovu iba čakajú.

Anna Valeková
riaditeľka KPÚ Nitra

Ukážky z publikácieobnova pamiatkového fondu - Nitriansky kraj (PDF 1701 kB)

 


Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti