Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Pamiatkový úrad SR opäť participoval na medzinárodnom veľtrhu Monumento Salzburg 2020

31. marca 2020

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky po štvrtý krát sa zúčastnil medzinárodného odborného veľtrhu kultúrneho dedičstva a ochrany pamiatok Monumento 2020. Podujatie usporiadané v hale 10 salzburského výstaviska sa konalo v dňoch 5. – 7. marca 2020.     
 
Naša tohtoročná výstavná expozícia sa zamerala na prezentáciu mestských pamiatkových rezervácií na Slovensku, ktorých ochrana v tomto roku slávi 70. výročie. Vlastné výstavné prostriedky utvorili veľkoplošné snímky historických miest – pamiatkových rezervácií Bratislava, Trenčín, Kremnica, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Spišská Kapitula (so Spišským Podhradím a Spišským hradom), Spišská Sobota, Kežmarok, Levoča, Bardejov, Košice a Prešov; videoprezentácia (snímky vyhotovil najmä Ing. Peter Brunčák/OGD); a ukážka kompletnej dokumentácie zásad ochrany, obnovy a prezentácie (PR Levoča). Súčasť a „ponuku“ expozície tvoril taktiež výber z odborných publikácií, ktoré vydal Pamiatkový úrad SR. Doplnili ich propagačné materiály s dôrazom na kultúrne dedičstvo, vyžiadané od viacerých poskytovateľov (najmä Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, vybrané regióny a mestá).  
 
Odborní a laickí návštevníci veľtrhu prejavovali živý záujem o obsah expozície Pamiatkového úradu SR – a prenesene tiež Slovenska ako celku. Prezentácia teda nadobudla rozmer akejsi „pozvánky“ do krajiny stále málo známej pre záujemcov spoza rieky Moravy. Expozíciu poctili tiež viacerí významní a oficiálni hostia, patrili k nim Mag. Ulrike Lunacek, štátna tajomníčka rakúskeho ministerstva umenia, kultúry, verejnej služby a športu, predtým podpredsedníčka Európskeho parlamentu; Dr. Christoph Bazil, prezident Spolkového pamiatkového úradu (BDA); Dipl.-Ing. Eva Hody, krajinská konzervátorka pre Salzbursko; jej predchodca a odborný konzultant veľtrhu Dr. Ronald Gobiet, alebo v neposlednom rade prof. Dr. Thomas Drachenberg, krajinský konzervátor a zástupca riaditeľa Pamiatkového úradu v Brandenbursku (SRN). Účasť na podujatí sa popri odborno-prezentačnej úlohe využila na otváranie nových kontaktov s pracovníkmi pôsobiacimi v ochrane pamiatok a v ďalších úzko súvisiacich profesiách.  
 
Odborný rámec veľtrhu zvýraznili viaceré sprievodné podujatia, panelové diskusie (Forum “Sharing Heritage”) a takisto výročné zhromaždenie Združenia rakúskych reštaurátorov. Jeho program obohatili tri exkurzie, z ktorých sme využili možnosť návštevy tzv. kniežacích sál (Fürstenzimmer) v pevnosti Hohensalzburg, stredovekom sídle tamojších kniežacích arcibiskupov. Tieto obytné miestnosti sú význačné kvôli ucelenému zachovaniu interiérov zo samotného počiatku 16. storočia; ich výraz utvára drevený, bohato rezbársky dekorovaný obklad stien (Vertäfelung).  
 
Účasť Pamiatkového úradu SR viedla jeho generálna riaditeľka PhDr. Katarína Kosová a zabezpečil ju kolektív Ing. Peter Brunčák, Mgr. Anna Tuhárska a Mgr. Tomáš Kowalski; na príprave podkladov sa tiež podieľali Mgr. Ivica Kravjanská a Mgr. Naďa Kirinovičová.

Celkový pohľad na stánok s expozíciou Pamiatkového úradu SR. Foto: T. Kowalski. Riešenie expozície Pamiatkového úradu SR. Foto: T. Kowalski. Informačný pult v expozícii Pamiatkového úradu SR. Foto: T. Kowalski. Informačný pult v expozícii Pamiatkového úradu SR. Foto: T. Kowalski. Dipl.-Ing. Alexander Kribus, riaditeľ salzburského výstaviska, v príhovore pred slávnostným otvorením veľtrhu Monumento 2020. Foto: T. Kowalski Hlavní hostia otváracieho ceremoniálu – štátna tajomníčka Mag. Ulrike Lunacek a zástupca salzburského hauptmana Dr. Heinrich Schellhorn, moderovala Dr. Hedwig Kainberger, redaktorka Salzburger Nachrichten. Foto: T. Kowalski Generálna riaditeľka PhDr. Katarína Kosová v auditóriu počas otváracieho ceremoniálu, v popredí Dr. techn. Friedrich Bouvier, v rokoch 1989 – 2007 krajinský konzervátor v Štajersku (Graz). Foto: T. Kowalski Generálna riaditeľka PhDr. Katarína Kosová v rozhovore s Dr. Elsou Brunner, radkyňou spolkového ministerstva umenia, kultúry, verejnej služby a športu. Foto: T. Kowalski Návšteva štátnej tajomníčky Mag. Ulriky Lunacek v expozícii Pamiatkového úradu SR; jej sprievod tvoril odborný poradca veľtrhu Dr. Ronald Gobiet a zástupca salzburského hauptmanna Dr. Heinrich Schellhorn. Foto: T. Kowalski Brandenburský konzervátor prof. Dr. Thomas Drachenberg pri návšteve expozície Pamiatkového úradu SR nad dokumentáciou zásad ochrany pamiatkovej rezervácie Levoča. Foto: T. Kowalski PhDr. Katarína Kosová a Dr. Christoph Bazil, prezident Spolkového pamiatkového úradu (BDA). Foto: T. Kowalski Hlavné nádvorie tzv. Starej rezidencie v Salzburgu, v pozadí Herkulesova fontána (1614). Foto: T. Kowalski Auditórium spoločenského večera pre vystavovateľov a hostí v objekte salzburskej Rezidencie; v prednom rade Dr. Ronald Gobiet, prof. Dr. Thomas Drachenberg, salzburský arcibiskup Franz Lackner OFM a salzburský hauptmann Dr. Wilfried Haslauer jr. Foto: T. Kowalski Vlajka spolkovej krajiny Salzbursko (Land Salzburg) obklopená symbolmi vyšších politických útvarov. Foto: T. Kowalski Prevádzka výstavnej expozície Pamiatkového úradu SR. Foto: T. Kowalski Prevádzka výstavnej expozície Pamiatkového úradu SR. Foto: T. Kowalski Prevádzka výstavnej expozície Pamiatkového úradu SR. Foto: T. Kowalski Prevádzka výstavnej expozície Pamiatkového úradu SR, vľavo návšteva salzburskej konzervátorky Dipl.-Ing. Evy Hody. Foto: T. Kowalski Peter Schöffel, zástupca sklárne Lamberts z Waldsassenu (Bavorsko/SRN), pri návšteve expozície Pamiatkového úradu SR. Foto: T. Kowalski Pevnosť Hohensalzburg v pohľade od juhozápadu. Foto: T. Kowalski Veľké nádvorie pevnosti, vzadu hlavný palác (Hoher Stock). Foto: T. Kowalski Priehľad z tzv. Zlatej miestnosti (Goldene Stube) do veľkej sály. Foto: T. Kowalski Celok tzv. Zlatej miestnosti (Goldene Stube). Foto: T. Kowalski Spálňa, jedna z troch obytných miestností pevnosti Hohensalzburg, zachovaná v nezmenenom stave od čias neskorej gotiky. Foto: T. Kowalski Detail rezbárskej výzdoby kniežacích sál. Foto: T. Kowalski Priechod medzi spálňou a Zlatou miestnosťou dekoruje rezba, erby a nápis, ktorým sa pripomína stavebník, kniežací arcibiskup Leonhard von Keutschach (1501). Foto: T. Kowalski Dom v Getreidegasse 9, kde sa narodil Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791). Foto: T. Kowalski Typické arkádové chodby nad priechodným nádvorím jedného z meštianskych domov pri Getreidegasse. Foto: T. Kowalski V Salzburgu sa dodnes používajú charakteristické kované vývesné štíty, príklad z Waagplatz 2. Foto: T. Kowalski
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti