Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Monument revue

10. októbra 2018

titulka MR 1/2017

Vážení čitatelia,

predkladáme Vám výnimočné číslo Monument revue, zamerané na mimoriadnu súčasť slovenského pamiatkového fondu – drevené kostoly. K výberu témy nás inšpiroval veľký úspech slovenskej pamiatkarskej výpravy na januárovom veľtrhu Monumento v Salzburgu, na ktorom naši digitalizéri prezentovali výsledky projektu Digitálny pamiatkový fond.

Drevené kostoly sú tým druhom pamiatok, ktoré v divákovi už na prvý pohľad vyvolávajú silné emócie, pobytom v ich interiéri ešte umocnené. Napriek niekedy problematickému definovaniu autentickosti pri kontinuálne obnovovaných objektoch boli už v počiatkoch pamiatkovej ochrany považované za charakteristický archaický prejav „ľudového svojrázu“, za typické diela unikajúceho „starého Slovenska“. Plody remeselnej zručnosti a umeleckého cítenia ľudu, uspokojujúce jeho duchovné potreby, dokonale spojené s okolitým prírodným prostredím, nezaslúžene stoja mimo záujmu „veľkých“ dejín umenia a architektúry. Vydavateľský počin Blanky Kovačovičovej-Puškárovej a Imricha Puškára Drevené kostoly východného rítu na Slovensku z roku 1971 v podstate doteraz nebol prekonaný. Aj preto sme presvedčení o užitočnosti tematického čísla o týchto klenotoch nášho (i svetového) kultúrneho dedičstva. Teší nás, že okrem vyžiadaného článku Petra Borzu o boji o kostoly medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou, sa nám celý časopis podarilo zostaviť z príspevkov kolegov pamiatkarov a Monument revue tak môžeme smelo nazvať „našim“ časopisom. Kapitolu Veda a výskum uvádzame príspevkom Tomáša Kowalskeho o doteraz takmer neznámych počiatkoch pamiatkovej ochrany drevených kostolov, ktorá oficiálne (úradne) začala už skôr, ako mladý Václav Mencl absolvoval s profesorom Zalozieckim svoju objaviteľskú cestu po východe republiky. Krehkosť drevenej architektúry kostolov dokumentujú články Miloša Dudáša, Adriany Reťkovskej a Dominika Sabola o zaniknutých či prenesených objektoch. Liturgickú funkciu jednotlivých prvkov kostola zasvätene vysvetľuje Anton Liška. Do kapitoly Monumentológia sme zaradili príspevky špecializovaných pracovísk Pamiatkového úradu SR. Monitoring stavu drevnej hmoty objektov zapísaných v Zozname svetového kultúrneho dedičstva, realizovaný Chemicko-technologickým oddelením približujú Lenka Dubinyiová a Lenka Vrbiková. Viacvrstvový rozbor drevenej sakrálnej architektúry Prešovského kraja ponúka Dominik Sabol. O digitalizácii drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka píše vedúca Oddelenia digitalizácie a grafickej dokumentácie Ivica Kravjanská. Metodické a technologické postupy pri reštaurovaní ikonostasov prezrádza Zuzana Tahy. Súčasťou jej príspevku je aj bohatý katalóg zreštaurovaných ikonostasov, dokumentujúci 15 rokov vysoko profesionálnej činnosti Oblastného reštaurátorského ateliéru Bratislava, pracujúceho pod jej vedením.

V celom čísle Monument revue sa snažíme prezentovať vedecký prístup k pamiatkovej ochrane drevených kostolov, hovoríme suchou rečou faktov a čísiel, technických termínov a štatistických zistení. Všetko so snahou zachovať pamiatky pre budúce generácie. Drevené kostoly zrodila v ich prostej kráse chudoba a zbožnosť, zabíjala ich márnivosť a nevedomosť. Celých sto rokov sa pamiatkari snažili zachovať objekty sakrálnej architektúry so vzácnym umeleckým inventárom na mieste vzniku, aby naďalej slúžili pôvodnému účelu. Napriek tomu boli straty pamiatkových hodnôt obrovské. Aký osud čaká drevené kostoly v budúcnosti? Kde je ich miesto uprostred komunity, ktorej životný rytmus už neodmeriava každodenný hlahol zvonov, v ktorom sa stráca potreba duchovnej obrody, v ktorom je remeselná zručnosť a umelecký cit čoraz väčšou vzácnosťou? Nádejame sa, že skromný príspevok Monument revue pomôže všetkým snahám udržať drevené kostolíky v dobrej kondícii a aktívnom živote, aby sa nestali len mŕtvou súčasťou skanzenov, múzejnou atrakciou a turistickou zaujímavosťou. Dať život pamiatke znamená dať jej budúcnosť.

Monument revue 1 - 2018 (PDF, 9918 kB) NOVÉ!
Monument revue 2 - 2017 (PDF, 5472 kB)
Monument revue 1 - 2017 (PDF, 2825 kB)

Monument revue 2 - 2016
(PDF, 3387 kB)

Monument revue 1 - 2016
(PDF, 4024 kB)
Monument revue 2 - 2015 (PDF, 3179 kB)

Monument revue 1 - 2015 (PDF, 4515 kB)
Monument revue 2 - 2014 (PDF, 2918 kB)

Monument revue 1 - 2014 (PDF, 2903 kB)
Monument revue 2 - 2013 (PDF, 3661 kB)

Monument revue 1 - 2013
(PDF, 2413 kB)
Monument revue 2 - 2012
(PDF, 2295 kB)
Monument revue 1  -2012
(PDF, 3478 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti