Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Najnovšie číslo Monument revue

1. júla 2019

titulka MR 2/2018Do osláv rôznych výročí v mnohonásobne jubilejnom roku 2018 prispieva ochrana pamiatok vlastnými medzníkmi. Celé číslo sme sa symbolicky rozhodli venovať najvýznamnejšiemu slovenskému architektovi 20. storočia a „nášmu prvému šéfovi“ – Dušanovi Samuelovi Jurkovičovi – v snahe pripomenúť si 150. výročie jeho narodenia. Ako vládny komisár pre ochranu pamiatok na Slovensku položil základy prvého slovenského pamiatkového orgánu a pamiatkovej starostlivosti vôbec. Ďalšou významnou udalosťou, od ktorej uplynulo 60 rokov, bolo prijatie prvého československého pamiatkového zákona a zriadenie Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. Jeho činnosť si zhodnotili pamiatkari pred 30. rokmi v „Jubilejnom zborníku“. Sebakriticky priznávame, že súčasný pohľad na „obdobie veľkých výskumov“ a socialistickej pamiatkovej starostlivosti ako takej, nám stále chýba. S jej plusmi a mínusmi sa vyrovnávame v každodennej praxi, no akosi bez zásadného poučenia. Dodnes pôsobí ako blesk z jasného neba dokument z jari 1968 – závery mikulášskej pamiatkarskej konferencie. Dovolím si tvrdiť, že nikdy predtým, a ani nikdy potom neboli výsledky pamiatkovej starostlivosti formulované s takou odvážnou kritickou analýzou.
Ako hlavnú tému druhého čísla Monument revue sme vytýčili „modernú architektúru“, samozrejme v kontexte pamiatkovej ochrany. Príbeh architektúry vzniknutej v 20. storočí je sám osebe mimoriadne zaujímavý. Ešte osobitejší, priam pikantný charakter nadobúda v kontexte pamiatkovej starostlivosti. Tvoriví architekti presadzujúci svoje návrhy stavieb v novom, modernom štýle, viedli s pamiatkarmi tuhé boje už od vzniku Československa. Staré domy stáli v ceste ich rozletu, ich smelé architektonické a urbanistické návrhy nemilosrdne búrali celé štvrte. Aj na vidieku sa často nenápadne a proti vôli pamiatkarov udomácňovala funkcionalistická architektúra na úkor historickej. Tieto témy sú stále málo prebádané a stáli by za hlbšie rozpracovanie. Iste by ukázali naše známe osobnosti architektúry i ochrany pamiatok v dosiaľ nepoznanom svetle. Z hľadiska dejín monumentológie je pozoruhodné, že aj mnohé z týchto diel získali status kultúrnych pamiatok a dnes sú súčasťou pamiatkového fondu Slovenska. Najistejším meradlom, ktoré preverilo kvalitatívnu úroveň a hodnotu novej architektúry, je priam v rieglovsko-dvořákovskom duchu chápaný fenomén času. Čas je tým vládcom, ktorý napriek názorom a postojom súčasníkov odhalí, či hodnota stratená zánikom historickej pamiatky bola nahradená novou hodnotou, nárokujúcou si na budúce označenie „pamiatka“. Priam signifikantným príkladom je Most SNP, ktorý sa po 50 rokoch od zbúrania bratislavského Podhradia stal národnou kultúrnou pamiatkou. Legitimizovali tým pamiatkari rozsiahlu a dodnes odbornou i laickou verejnosťou odmietanú asanáciu celej historickej štvrte? Ochrana pamiatok je zložitá disciplína, ktorá každodenne prináša znepokojujúce otázky bez ľahkých odpovedí. V celospoločenskom diskurze, keď pamiatkari často konštatujú bezmocnosť svojej moci, je našou jedinou argumentáciou vedecké poznanie. Tomuto cieľu sa snaží napomáhať aj náš časopis.

Monument revue 2 - 2018 (PDF, 4210 kB)  NOVÉ!

Monument revue 1 - 2018 (PDF, 9918 kB)
Monument revue 2 - 2017 (PDF, 5472 kB)
Monument revue 1 - 2017 (PDF, 2825 kB)

Monument revue 2 - 2016
(PDF, 3387 kB)

Monument revue 1 - 2016
(PDF, 4024 kB)
Monument revue 2 - 2015 (PDF, 3179 kB)

Monument revue 1 - 2015 (PDF, 4515 kB)
Monument revue 2 - 2014 (PDF, 2918 kB)

Monument revue 1 - 2014 (PDF, 2903 kB)
Monument revue 2 - 2013 (PDF, 3661 kB)

Monument revue 1 - 2013
(PDF, 2413 kB)
Monument revue 2 - 2012
(PDF, 2295 kB)
Monument revue 1  -2012
(PDF, 3478 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti