Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Najnovšie číslo časopisu Monument revue

21. novembra 2019

titulka MR 1/2019Vážení čitatelia,
stránky časopisu Monument revue spravidla zameriavame na tematicky ucelené okruhy. Príspevky špecializované na výskum, ochranu a reštaurovanie výtvarných pamiatok Slovenska ostatne naplnili prvé číslo štvrtého ročníka (2015). S potešením vítame kontinuitné napredovanie tejto sféry, navonok stojacej „v úzadí“ ochrany pamiatkového fondu. Želáme si, aby prítomný súbor príspevkov opäť dostatočne osvedčil opak.
Chronologický nástup otvárajú pamiatky 16. – 18. storočia. Hýrivé umenie barokovej štukatúry na príklade rakúskeho materiálu približuje doc. Manfred Koller. Emeritný riaditeľ reštaurátorských dielní Spolkového pamiatkového úradu vo Viedni koordinoval viaceré akcie obnovy, jeho príspevok si preto zachováva punc systematického úvodu, platného doposiaľ.
Z hľadiska kontextu stredoeurópskej a slovenskej štukatúry treba mimoriadne uvítať publikovanie jedinečnej pamiatky, zatiaľ unikajúcej pozornosti historikov umenia. Bohatú dekoráciu v tzv. evanjelickej modlitebni v Modre na základe pamiatkového výskumu (2004) vyhodnocuje Elena Sabadošová. Situovanie honosnej výzdoby v nenápadnom meštianskom prostredí rozširuje spektrum pamiatok tohto umenia, u nás prameniaceho predovšetkým v ovzduší protireformačnej Trnavy.
Doktorand Fakulty architektúry STU Patrik Baxa v príspevku o kamennom epitafe bratislavského richtára Kögla († 1587) privádza k otázkam reštaurovania a prezentácie výtvarnej pamiatky. Prechod k tunajšiemu umeniu neskorého baroka sprostredkúva Patrik Farkaš, pracovník Pamiatkového úradu SR. Autor sleduje peripetie zachovania a „obnovy“ Gesamtkunstwerku, ktorý v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Brhlovciach vytvoril maliar Anton Schmidt (1713 – 1773). Pokým nástenné maľby „skarikovali“ lokálni maliari, súboru závesných obrazov sa kvalifikovane zhostil Oblastný reštaurátorský ateliér Bratislava. Kolektív, ktorý viedla Alexandra Šulíková, tak prispel k stabilizácii čiastky umeleckého repertoáru, vyžarujúceho z banských miest stredného Slovenska.
Predchádzajúci prípad ozrejmuje, ako často ďalšie jestvovanie výtvarnej pamiatky závisí od primeranej ochrany a trvalého zabezpečenia dobrého stavu. Medzi zakladateľské osobnosti slovenského reštaurátorstva patrila PhDr. Mária Mariániová (1913 – 2004). Sondu do jej života a pracovnej pozostalosti v Archíve výtvarného umenia SNG poskytuje Katarína Kučerová Bodnárová.
Sakrálne umenie 19. storočia v okresoch západného Slovenska získalo jednu zo svojich objaviteliek v osobe Kataríny Tánczosovej. Pri napĺňaní úloh Pamiatkového úradu SR sústavne odkrýva fond (ne)pamiatok oltárneho maliarstva, ktorého pôvodcom bol tentoraz viedenský maliar Franz Russ st. (1817 – 1892). Podobne jej kolega Radomír Sabol skúma a vyhodnocuje pamiatky liturgického textilu, ďalšiu zo zaznávaných skupín spomedzi umeleckoremeselných hnuteľností.
I zdanlivo nevýznamná dokumentácia technického vybavenia môže poskytovať cenné údaje o architektonicko-historickom a umeleckom vývoji konkrétneho objektu. Mária Smoláková, spracovateľka pamiatkového výskumu (1992), sa navracia k nepovšimnutým plánom na stavebné úpravy a vybavenie kaštieľa v bratislavských Rusovciach. Po roku 1906 ich realizovala rodina Lónaj (Lónyay), posledný šľachtický majiteľ panstva. Zároveň znamenali nateraz ostatnú sústredenú obnovu tejto ťažko skúšanej pamiatky.
Tradičnú pamiatkarskú slávnosť predstavuje odovzdávanie Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej, udeľovanej vynikajúcim pracovníkom za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Laureáti za rok 2018 – rožňavská historička a pamiatkarka Mgr. Edita Kušnierová, grafik-dokumentarista Dušan Tóth, ďalej in memoriam český historik umenia a pamiatkar PhDr. Jan Hofman (1883 – 1945) a slovenský historik a bibliograf PhDr. Vendelín Jankovič, CSc. (1915 – 1997) prináležia k osobnostiam so zásluhami na formovaní ciest, osudov a odoziev našej disciplíny.
Recenzie a správy o podujatiach v uplynulom období uzatvárajú obsah aktuálneho vydania časopisu, ktoré odovzdávame do Vašej pozornosti a kritickej recepcii.

Archív predošlých ročníkov časopisu Monument revue:

Monument revue 1 - 2019 (PDF, 6550 kB)  NOVÉ!

Monument revue 2 - 2018 (PDF, 4210 kB)
Monument revue 1 - 2018 (PDF, 9918 kB)
Monument revue 2 - 2017 (PDF, 5472 kB)
Monument revue 1 - 2017 (PDF, 2825 kB)

Monument revue 2 - 2016
(PDF, 3387 kB)

Monument revue 1 - 2016
(PDF, 4024 kB)
Monument revue 2 - 2015 (PDF, 3179 kB)

Monument revue 1 - 2015 (PDF, 4515 kB)
Monument revue 2 - 2014 (PDF, 2918 kB)

Monument revue 1 - 2014 (PDF, 2903 kB)
Monument revue 2 - 2013 (PDF, 3661 kB)

Monument revue 1 - 2013
(PDF, 2413 kB)
Monument revue 2 - 2012
(PDF, 2295 kB)
Monument revue 1  -2012
(PDF, 3478 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti