Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Monument revue

zverejnené: 13. septembra 2012
aktualizované: 5. júna 2020

titulka MR 2/2019Vážení čitatelia,

Slovenská archeológia od vzniku pamiatkového zákona v roku 2002 prešla nepochybne zaujímavým vývojom. Legislatívne ukotvenie ochrany archeologického dedičstva pod kompetenciou Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a krajských pamiatkových úradov priniesla výrazné zmeny v dovtedajšom systéme. Popri najväčšej archeologickej inštitúcii na Slovensku – Archeologickom ústave SAV v Nitre – a popri archeológoch v regionálnych múzeách a na univerzitách postupne narastal počet súkromných archeologických spoločností. Otvoril sa trh s realizáciou výskumov, o ktorých rozhodujú archeológovia na krajských pamiatkových úradoch. Počet realizovaných archeologických výskumov každým rokom pribúda. Archeológovia Pamiatkového úradu SR a jeho prvostupňových krajských pamiatkových úradov tak prichádzajú do styku s novými objavmi takmer dennodenne. Či už je to pri kontrole dodržiavania rozhodnutí na prebiehajúcich výskumoch, ale aj pri obhliadkach, odovzdávaných nálezoch alebo vlastnej vedeckovýskumnej činnosti. Svoje výsledky však zvyčajne publikujú samostatne v rôznych periodikách a zborníkoch.
Myšlienka vydať monotematické číslo Monument revue na tému archeológie a výsledkov bádania archeológov-pamiatkarov skrsla na jednej z pravidelných sekcií archeológie v roku 2017. Našou ambíciou je prostredníctvom tohto čísla odborného pamiatkarského časopisu poukázať na to, že práca archeológa-pamiatkara nespočíva len v administratívnej a kontrolnej práci, ale aj vo vedeckej činnosti. Veď kto by mal lepšie poznať svoj región, ak nie ten, ktorý rozhoduje o tom, kde je v rámci snahy o identifikáciu, dokumentáciu a záchranu pamiatkových hodnôt archeologický výskum nevyhnutnosťou.
Kvalitu archeologickej prospektorskej činnosti v poslednom období výrazne posunuli nové digitálne a zobrazovacie technológie. V tomto zmysle je aj predmetné číslo Monument revue z hľadiska zamerania väčšiny článkov postavené na využití leteckého laserového skenovania (LIDAR – Light Detection And Ranging), ktoré sa stáva v tomto čase na Slovensku dostupným širšej odbornej verejnosti. Teší nás, že napriek extrémnej byrokratickej záťaži archeológov-pamiatkarov naprieč celým Slovenskom sa nám podarilo zostaviť pestrú mozaiku príspevkov, ktorá zaujme odbornú aj laickú verejnosť.
Prvé výlučne archeologické číslo Monument Revue venujeme pamiatke našej milej kolegyne Mgr. Martiny Kušnírovej. Tí, ktorí sme ju mali možnosť stretávať počas štúdia na nitrianskej katedre archeológie, sme ju poznali ako veľkorysú, usilovnú spolužiačku, nádejnú neolitičku s veľkým úsmevom na tvári, ktorá vedela, čo je v živote dôležité. Napriek všeobecnému presvedčeniu, že toto pole záujmu je vyhradené veľkým osobnostiam archeológie minulých desaťročí, sme sa s chuťou, odhodlaním a aj odvahou „nič netušiaceho“ pustili do písania prvých odborných prác. Často sme sa smiali, že v rámci štúdia neolitu aspoň znížime vekový priemer v tejto oblasti. Maťa však nezostávala len pri teórii a po skončení štúdia sa aktívne venovala terénnym výskumom. Jej posledným boli Župčany. Na ploche, ktorá bola väčšinu času doslova zaplavená vodou, spolu s kolegami zachytila a zdokumentovala neolitické sídlisko s krásnymi keramickými nálezmi skupiny Tiszadob a bukovohorskej kultúry. Ďalšie objavy a úspechy jej už však neboli dopriate. Zlo, žiaľ, ochudobnilo slovenskú archeológiu o človeka, ktorý bude v našej komunite navždy chýbať – pre svoju odbornosť, húževnatosť a profesionalitu, ale aj dobrotu a ľudskosť. Česť jej pamiatke.

Martin Furman – Terézia Tomašovičová

 

Pokyny pre autorov príspevkov do časopisu Monument revue (PDF, 754 kB)

 

Archív predošlých ročníkov časopisu Monument revue:

Monument revue 2 - 2019 (PDF, 4377 kB)  NOVÉ!

Monument revue 1 - 2019 (PDF, 6550 kB)
Monument revue 2 - 2018 (PDF, 4210 kB)
Monument revue 1 - 2018 (PDF, 9918 kB)
Monument revue 2 - 2017 (PDF, 5472 kB)
Monument revue 1 - 2017 (PDF, 2825 kB)

Monument revue 2 - 2016
(PDF, 3387 kB)

Monument revue 1 - 2016
(PDF, 4024 kB)
Monument revue 2 - 2015 (PDF, 3179 kB)

Monument revue 1 - 2015 (PDF, 4515 kB)
Monument revue 2 - 2014 (PDF, 2918 kB)

Monument revue 1 - 2014 (PDF, 2903 kB)
Monument revue 2 - 2013 (PDF, 3661 kB)

Monument revue 1 - 2013
(PDF, 2413 kB)
Monument revue 2 - 2012
(PDF, 2295 kB)
Monument revue 1  -2012
(PDF, 3478 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti