Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Mencl – Odporúčaná literatúra

zverejnené: 1. mája 2011
aktualizované: 21. októbra 2011

MENCL, V. : Ako sme začínali. Pamiatky a príroda č. 2/1976, s.39-42; pamiatky a príroda č. 3/1976, s. 39-42; Pamiatky a príroda č. 4/1976, s. 39-42; Pamiatky a príroda č. 5/1976, s. 39-42; Pamiatky a príroda č. 6/1976, s. 39-42.

GULDAN, P. ed. : Kolokvium Život a dielo Václava Mencla na Slovensku.
Bratislava : Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska, 1999, 113 s.

BOŘUTOVÁ, D. – ORIŠKO, Š. ed.: Pocta Václavovi Menclovi. Zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia.
Bratislava: FFUK, Katedra dejín výtvarného umenia, 2000, 221 s.

CIULISOVÁ, I.: Pamiatkár Václav Mencl. In: Pamiatky a múzeá č. 6/1993, s. 10-12;

CIULISOVÁ, I.: Lesk a bieda slovenskej kunsthistórie I, Slovenský dejepis umenia 1919-1938. In: Ars 1993/1, s. 66-75.

OROSOVÁ, M.: Dielo manželov Menclovcov v oblasti záchrany kultúrneho dedičstva Slovenska.
IN: Zborník SNM. Etnografia. Roč. XCVII, 2003, č. 44, s. 60 – 74.

©  Martina Orosová 2006

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti