Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Legislatíva

4. októbra 2018

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky sa pri svojej hlavnej činnosti – výkone ochrany pamiatkového fondu - riadi najmä nižšie uvedenými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Z týchto predpisov vyplýva aj povinnosť starať sa o kultúrne dedičstvo. Uverejnené znenia zákonov na tejto stránke sú len orientačného charakteru, úplné znenia zákonov si môžete vyhľadať na právnom a informačnom portáli Slovenskej republiky Slov-Lex >>

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti